Izložbe

Prošli događaji
Prošli događaji

Veljko Zejak: “HOD PO VODI”

- DOB//Galerija

Polazna tačka u radovima predstavljenim ovom izložbom je pejzaž shvaćen u širem smislu, posmatran kroz interaciju i kretanje čoveka kroz njega. Izložba je realizovana u mediju interaktivnih svetlosnih instalacija. Radovi će biti rasuti po prostoru tako da će odavati utisak apstraktne, svetlosne laboratorije. Kretanje u prostoru galerije i izvan nje se transformiše i pokreće nastajanje dinamičnih slika. U prevođenju kretanja u apstraktnu sliku Veljko Zejak koristi vodu, ogledala i različite mehanizme. Fluidna materije vode se razliva, kaplje, stvara talase, odbija svetlost i ponaša kao optička prizma.

Dalje
Prošli događaji
Prošli događaji

IZLOŽBA MARIJE ĐORĐEVIĆ

- DOB//Galerija

“Mjuzikl o običnom danu lično moje mame i još jedan detektivski dokument koji, naivno prikriven, prati  dan i noć mog najboljeg prijatelja samo su dva od 42 video rada koja ću prikazati na ovoj izložbi. A možda i neću. Još mnoge, probrane ideje koje mi se motaju po glavi, još uvek čuvam za sebe. Ali ko ukrade moju beležnicu, može tako da ode i na tu drugu, stvarno dobru izložbu. A ova…”

Dalje
Prošli događaji

TANJA JURIČAN: “THE PRECIOUS THINGS”

- DOB//Galerija

Postavka “The Precious Things” ima za cilj preispitivanje odnosa i mehanizama između procesa proizvodnje fizičkog sveta objekata i dualističke prirode ljudskog rada. Prilikom konceptualizacije i izvođenja radova umetnica je koristila materijale koji u robnom obliku predstavljaju fetiš–objekte, odnosno sadržaje čiju vrednost određuje njihovo simboličko značenje.

Dalje
Prošli događaji

Izložba plakata Asima Đelilovića

- DOB//Glavni hol

Izložba se organizuje u saradnji sa Grupom 484  i deo je programa Nacionalne konferencije u sklopu projekta ALMA-Književnost i umetnost u zagovaranju za manjinska prava koji Grupa 484 sprovodi uz podršku Kancelarije Evropske Unije. Radovi Asima Đelilovića čine značajan deo dizajnerskog rešenja unutar časopisa za književnost u školi Tekstura, koji izdaje Grupa 484 uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Na otvaranju govori: Ružica Marjanović, urednica časopisa za književnost u školi Tekstura.

Dalje
Prošli događaji
Prošli događaji

PREDRAG TERZIĆ: ŽIVOTNI POLET//ELAN VITAL

- DOB//Galerija

Rad Životni polet (Elan Vital) sastoji se iz niza vizuelno rešenih košarkaških napada na terenima Beograda, Zaječara, Čačka, Herceg Novog, Kraljeva i Vroclava, Poljska.

Dalje
Prošli događaji

Dušan Radovanović: “BEZBRIŽNI”

- DOB//Galerija

U prostoru galerije postavljen je određen broj (u zavisnosti od veličine galerije) metalnih kreveta sa madracima, raspoređenih u pravilnim redovima. Rad je zamišljen kao (socijalna) skulptura.

Dalje
Prošli događaji

Goran Micevski: “FOTOGRAFIJE”

- DOB//Galerija

Izložba Gorana Micevskog pod nazivom Fotografije obuhvata dvanaest fotografija velikog formata i trinaestu, triptih fotografiju, koja na svojevrstan način predstavlja ključ za tumačenje ostalih radova.

Dalje

Sledeća dešavanja

belgrade jazz fest

fedis festival