Izložba: “OF LOVE, TENSION AND OTHER MINORITIES”

Izložba of Love, Tension and Other Minorities predstavlja tri individualna projekta umetnika Vanje Bucan, Borisa Lukića i Andree Palašti, koji se fokusiraju na istraživanje društvenog/tekstualnog ’prostora’ fotografije. U okviru savremene umetničke prakse, projekat se bavi problemskim i/ili kritičkim preispitivanjem fotografije koja pokreće složena društvena (i/ili politička) pitanja.

Dolazeći iz različitih obrazovnih sistema, ova tri autora predstavljaju različita tematska istraživanja i načine prezentovanja, koji uspešno funkcionišu u zajedničkom sistemu vrednosti. Predstavljeni autori, zapravo, sprovode kritičke intervencije u različitim društvenim ’prostorima’ korišćenjem različitih pristupa reprezentaciji fotografske slike. Postavljanjem konceptualnih modela, tretiranjem svakodnevice u kontekstu istraživanja, korišćenjem fotografije i tekstualnog rada, ova tri autora direktno ili zaobilaznim putem, zapravo, tumače sopstvenu društvenu poziciju.

Serija fotografija Studies of Tension autorke Vanje Bucan, predstavlja vizuelnu studiju napetosti kod ljudi i životinja. Kao svojevrsno sociološko i antropološko istraživanje, fotografije predstavljaju individue sa ozbiljnim telesnim disfunkcijama i/ili psihološkim/društvenim traumama. U tom svetlu, portreti Vanje Bucan osporavaju modele klasičnog portretisanja i načine na koje očekujemo da portret komunicira sa pozitivnošću i lepotom, ali predstavljaju i individualne sociološke dileme autorke kao pojedinca.

Rad Guest 356 Borisa Lukića, predstavlja seriju litografija nastalih na osnovu tradicionalnih crno-belih printova, u kom se istražuje proliferacija pornografskih sajtova. Direktno učestvujujući u on-line sex chat-u (kao gost pod brojem 356), Lukić fotografiše monitor kompjutera u toku live interakcije sa Camgirlsicama, sa ciljem arhiviranja veštačke stvarnosti (kulture). Ispitujući životne zone u kojima se kreće masovno cyber društvo, Lukić zapravo fiksira ono što se ne može fiksirati – dematerijalizovanu, fragmentiranu, ‘digitalnu’ ljubav na web-u.

Fotografišući poznate ličnosti mađarske nacionalne manjine u Vojvodini u projektu Manjina, Andrea Palašti istražuje izgradnju i posledice mađarskog („manjinskog“) identiteta i zajednice. Sam naslov Manjina aludira na politički i društveni konstrukt same reči, te se poigrava sa idejom – kako, i da li se nacionalni identitet može svesti na puku vizuelnost i reč. Serija fotografija ima za cilj da dekontekstualizuje fenomene vezane za manjinski diskurs, te da se promisli o odnosu između estetike i etike, manjine i većine, umetnosti i političkih i/ili društvenih okolnosti.

Izložba of Love, Tension and Other Minorities zamišljena je kao svojevrsni fotografski diskurs (Burgin), u kom su fotografije kompleksno kodirani artefakti, koje možemo čitati kao kulturalne/psihoanalitičke/ideološke znakove. Predstavljeni radovi nude jedan analitički odnos prema realnosti koja okružuje autore – interdisciplinarni dijalog u sažimanju odnosa umetnosti, psiholoških, socijalnih i političkih formi izražavanja. Stoga fotografije iz serije Studies of Tension (Bucan), Guest 356 (Lukić) i Manjina (Palašti), predstavljaju „fotografski tekst“ koji je zapleten/povezan sa fotografskim diskursom: kompleksnom, intertekstualnom mrežom značenja koja su uslovljena kulturom i društvom. U tom smislu, izložba je artikulisana i sprovedena kroz analitičko, lingvističko-semiotičko istraživanje društva i  angažovano polje delovanja fotografije kao medija.

 Andrea Palašti

 

 

Vanja Bucan rođena je 1973 u Novoj Gorici, Sloveniji. Završila socijologiju na Fakultetu za društvene nauke u Ljubljani (1997) i fotografiju na Royal Academy of Fine Arts u Hagu (2010). Svoje radove predstavila na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Živi i radi između Amsterdama, Berlina i Jugoistočnog Balkana.

www.vanjabucan.com

 

Boris Lukić rođen je u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) 1985. godine. Diplomske i master studije završio je na novosadskoj Akademiji umetnosti na odseku za Slikarstvo. Svoje radove predstavio je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Novom Sadu.

http://cargocollective.com/borislukic

 

Andrea Palašti je rođena 1984. u Novom Sadu. Osnovne – diplomske i master studije završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku Fotografija (2009). Od 2006. godine izlaže i sarađuje sa umetnicima, umetničkim kolektivima/inicijativama. Trenutno završava doktorske studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu , na odseku za Teoriju umetnosti i medija.

www.andreapalasti.com

 


Radno vreme Galerije: utorak – subota od 12:00 do 21:00;  
nedeljom od 12:00 do 18:00; Ponedeljkom Galerija ne radi!

Komentari