Izložbe

Prošli događaji

IZLOŽBA MARIJE ĐORĐEVIĆ

- DOB//Galerija

“Mjuzikl o običnom danu lično moje mame i još jedan detektivski dokument koji, naivno prikriven, prati  dan i noć mog najboljeg prijatelja samo su dva od 42 video rada koja ću prikazati na ovoj izložbi. A možda i neću. Još mnoge, probrane ideje koje mi se motaju po glavi, još uvek čuvam za sebe. Ali ko ukrade moju beležnicu, može tako da ode i na tu drugu, stvarno dobru izložbu. A ova…”

Dalje
Prošli događaji

TANJA JURIČAN: “THE PRECIOUS THINGS”

- DOB//Galerija

Postavka “The Precious Things” ima za cilj preispitivanje odnosa i mehanizama između procesa proizvodnje fizičkog sveta objekata i dualističke prirode ljudskog rada. Prilikom konceptualizacije i izvođenja radova umetnica je koristila materijale koji u robnom obliku predstavljaju fetiš–objekte, odnosno sadržaje čiju vrednost određuje njihovo simboličko značenje.

Dalje
Prošli događaji

Izložba plakata Asima Đelilovića

- DOB//Glavni hol

Izložba se organizuje u saradnji sa Grupom 484  i deo je programa Nacionalne konferencije u sklopu projekta ALMA-Književnost i umetnost u zagovaranju za manjinska prava koji Grupa 484 sprovodi uz podršku Kancelarije Evropske Unije. Radovi Asima Đelilovića čine značajan deo dizajnerskog rešenja unutar časopisa za književnost u školi Tekstura, koji izdaje Grupa 484 uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Na otvaranju govori: Ružica Marjanović, urednica časopisa za književnost u školi Tekstura.

Dalje
Prošli događaji
Prošli događaji

PREDRAG TERZIĆ: ŽIVOTNI POLET//ELAN VITAL

- DOB//Galerija

Rad Životni polet (Elan Vital) sastoji se iz niza vizuelno rešenih košarkaških napada na terenima Beograda, Zaječara, Čačka, Herceg Novog, Kraljeva i Vroclava, Poljska.

Dalje
Prošli događaji

Dušan Radovanović: “BEZBRIŽNI”

- DOB//Galerija

U prostoru galerije postavljen je određen broj (u zavisnosti od veličine galerije) metalnih kreveta sa madracima, raspoređenih u pravilnim redovima. Rad je zamišljen kao (socijalna) skulptura.

Dalje
Prošli događaji

Goran Micevski: “FOTOGRAFIJE”

- DOB//Galerija

Izložba Gorana Micevskog pod nazivom Fotografije obuhvata dvanaest fotografija velikog formata i trinaestu, triptih fotografiju, koja na svojevrstan način predstavlja ključ za tumačenje ostalih radova.

Dalje
Prošli događaji

Øystein Agerlie: “UNDREAMED”

- DOB//Galerija

Shvatavši da drugi nisu razmišljali na način na koji sam ja razmišljao, da se nisu sećali istih stvari kojih sam se ja sećao, počeo sam da dokumetujem i zapisujem stvari kojih sam se sećao da smo radili.

Dalje
Prošli događaji

Branislav Nikolić: “BEOGRADSKI STUBOVI”

- DOB//Galerija

Branislav Nikolić, autor koji se već godinama bavi propitivanjem društvene dimenzije skulpture kao medija, za potrebe svog poslednjeg projekta, deluje kao arheolog savremenog društva.

Predmet njegovog interesovanja su lamperija, štokovi, vrata, prozori, bačeni pored kontejnera, koji su izgubili svoje prvobitne funkcije: prirodnu (kao stablo) i utilitarnu (kao drvena građa).

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Balkan: Lažni idoli” grupe A3.Format

- DOB//Galerija

Balkan predstavlja karakteristično područje i u geopolitičkom i u sociokulturnom pogledu. Istorija Balkana je dinamična kako za učesnike u njegovim društveno-političkim igrama, tako i za analitičare ovakvih scenarija. Karakteristika društava sa ovog prostora jeste jak kult ličnosti, da li samog “velikog vođe” ili čitavog miljea “heroja” i “idola” iz domena kulture.

Dalje

Sledeća dešavanja

belgrade jazz fest

fedis festival