Izložba MOGU BITI GADNO STRPLJIV(A)

Otvaranje izložbe u Galerija Doma omladine Beograda 10.01.2013. u 19h // Otvaranje izložbe u Kući legata 10.01.2013. u 20h

Projekat saradnje Centra za vizuelne komunikacije PROTOK, Banja Luka i Doma omladine Beograda

 

Selektor izložbe: dr Predrag Terzić, teoretičar umetnosti i medija. 

 

Odabrani umetnici: Borjana Mrđa, Irena Sladoje, Igor Bošnjak, Grupa TAČKA (Mladen Bundalo, Nemanja Čađo, Dajan Špirić), Miodrag Manojlović, Mladen Miljanović, Bojan Stevanić, Nenad Malešević, Miroslav Stakić, Viktorija Banda, Jelena Pristaš, Radenko Milak, Slobodan Vidović.

 

Predrag Terzić: „Kada se govori o današnjoj umetnosti, postavlja se niz pitanja i zahteva na koja umetnik mora da odreaguje ili da se im prilagodi. Možemo i navesti nekoliko pitanja: da li je ta izložba angažovana, ima li u nju upliv neki od teorijskih okvira koji su u tom trenutku aktuelni, da li ima u sebi dovoljnu dozu ekološke svesti ili je to izložba koja je protiv nečega što se u društvu dešava,…drugim rečima, šta se želi učiniti sa izložbom.

Ako je reč o izložbi Mogu biti gadno strpljiv(a), ona je okrenuta ka onom što svaki umetnik u sebi ima, i što želi na adekvatan način da prikaže,…osobenu liniju koja ga izdvaja od drugih, a koja ima dovoljno potencijala da se može razvijati i dalje nadograđivati. Svako od umetnika teži da bude primećen i da bude aktuelan u svom vremenu.

Ovde je više vođeno računa, pri odabiru umetnika, da se nađu relevantne poetike koje u sebi sadrže dozu iskrenosti i istrajnosti, koja je u vremenu brzine, izgubila na značaju. Jedna strpljivost koja je okrenuta ka građenju, ka studioznosti, ka istinskom, ka nečem novom,…što ima ličan pečat i koja duboko preispituje umetnikovu ličnost. Ako je okrenuta ka preispitivanju, takva umetnost je pokretačka, ona sadrži dozu želje i uživanja u stvaranju, u verovanju da se svojim malim potezima može učiniti  nešto veće i bolje.

Zbog toga su na izložbi pod nazivom Mogu biti gadno strpljiv(a), okupljeni umetnici koji u svojim radovima poseduju suptilnu crtu i osobenost, a koja budi u posetiocu želju za stvaranjem, za buđenjem onoga što nas čini posebnim u vremenu brzine.“


Centar za vizuelne komunikacije PROTOK

PROTOK je osnovan u Banja Luci 2005. godine.  Cilj PROTOKA, kao organizacije koja se bavi savremenom umetnošću, je formiranje umetničke scene koja deluje komplementarno i alterativno u odnosu na postojeće institucije i organizacije na lokalnom nivou. PROTOK  svoju misiju ostvaruje produkcijom, promocijom i razmenom (događaja) savremene umetnosti u regiji i inostranstvu. Projekti se  planiraju u skladu sa procenama potreba lokalne i regionalne umetničke scene.
U periodu od 2008-2011. PROTOK  implementira trogodišnji razvonji projekat “Oživljavanje lokalne umjetničke scene”,  projekat su podržali Švajcarski razvojni program i Švajcarska fondacija za kulturu Prohelvecija. U okviru ovog programa je pokrenuta Međunarodna godišnja izložba SpaPort.
Do sada Centar za vizuelne komunikacije PROTOK je relizovao preko 30 projekata u zemlji i nostranstvu.

Komentari