Javne nabavke

DOB: JAVNA NABAVKA ZA USLUGE ORGANIZACIJE PUTOVANJA

Dom omladine Beograda objavljuje javni poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti br 1.2.2 II / 2016 – Usluge organizacije putovanja za potrebe Doma omladine Beograda. Rok za podnošenje ponuda je 30.05.2016. do 12 časova.

Konkursnu dokumentaciju za predmetnu nabavku možete preuzeti u prilogu ovog poziva.

Dalje

DOB: JAVNA NABAVKA ZA USLUGE OFSETNE I DIGITALNE ŠTAMPE

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – usluge štampanja materijala za potrebe programa DOB-a (usluge ofsetne i digitalne štampe) br 1.2.1.II/2016. Rok za podnošenje ponuda je 13.05.2016. godine do 12 časova. U prilogu ove objave možete naći i besplatno preuzeti predmetnu konkursnu dokumentaciju.

Dalje

DOB: JAVNA NABAVKA ZA USLUGE ORGANIZACIJE PUTOVANJA

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke za usluge organizacije putovanja za potrebe DOB-a (br. jn 1.2.2/2016). Rok za podnošenje ponuda je 05.05.2016 godine. Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti fajl sa predmetnom konkursnom dokumentacijom u prilogu ovog poziva.

Dalje

DOB: JAVNA NABAVKA ZA USLUGE ŠTAMPE 2016.

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga štampanja materijala za potrebe programa DOB-a (usluge ofsetne i digitalne štampe) u svemu sa priloženim tekstom Poziva i Konkursne dokumentacije.

Dalje

JAVNA NABAVKA: AVIO KARTE, SMEŠTAJ, ISHRANA//DOM OMLADINE BEOGRADA

Dom omladine Beograda objavljuje P O Z I V za podnošenje ponuda za nabavku usluga – posredovanje pri rezervaciji i obezbeđenju avio karata, smeštaja i ishrane u postupku javne nabavke male vrednosti JN br. 1.2.5/15.

U prilogu možete preuzeti .pdf fajlove javnog poziva i konkursne dokumentacije.

Dalje

JAVNA NABAVKA ZA USLUGE ŠTAMPE//DOM OMLADINE BEOGRADA

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga ofsetne i digitalne štampe za potrebe muzičkog, filmskog, likovnog, tribinskog, pozorišnog programa DOB-a JN 1.2.4./2015. U prilogu možete preuzeti pdf fajlove javnog poziva i konkursne dokumentacije.

Dalje

Sledeća dešavanja

belgrade jazz fest

fedis festival