DOB: JAVNA NABAVKA ZA USLUGE ORGANIZACIJE PUTOVANJA

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke za usluge organizacije putovanja za potrebe DOB-a (br. jn 1.2.2/2016). Rok za podnošenje ponuda je 05.05.2016 godine. Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti fajl sa predmetnom konkursnom dokumentacijom u prilogu ovog poziva.

JAVNI POZIV.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

Komentari