JAVNA NABAVKA ZA USLUGE ŠTAMPE//DOM OMLADINE BEOGRADA

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga ofsetne i digitalne štampe za potrebe muzičkog, filmskog, likovnog, tribinskog, pozorišnog programa DOB-a JN 1.2.4./2015. U prilogu možete preuzeti pdf fajlove javnog poziva i konkursne dokumentacije.

POZIV

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI BR. 1 i 2

ODGOVOR BR. 3

ODLUKA O DODELI UGOVORA JN ŠTAMPA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Komentari