Javne nabavke

DOB JAVNA NABAVKA: ŠTAMPA

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za usluge štampanja materijala za potrebe programa Doma omladine Beograda, br jn 1.2.3./2018. U prilogu možete preuzeti Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju.

Rok za podnošenje ponuda je 21.02.2018. do 13č.

Dalje

DOB JAVNA NABAVKA: Usluga titlovanja i prevoda filmova

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti “Usluga titlovanja i prevoda filmova” br jn. 1.2.4./2018.

Rok za podnošenje ponuda je 20.02.2018. godine do 13 časova.

Dalje

DOB JAVNA NABAVKA: 1.1.4./2017.

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku komponente razglasa četvorokanalno pojačalo, red. br. nabavke 1.1.4./2017.

Rok za podnošenje ponuda je četvrtak, 23.11.2017. do 12,00 časova.

U prilogu možete preuzeti dokumenta – Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju.

Dalje

DOB: JAVNA NABAVKA FOTELJA ZA VELIKU SALU

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnosenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku fotelja za veliku salu DOB-a br. nabavke 1.1.5 II/2017.

Rok za podnošenje ponuda je 31.10.2017. do 12.00 č.

Dalje

DOB: JAVNA NABAVKA FTO I PPZ

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga fizičko tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite jn br 1.2.4/2017. zajedno sa konkursnom dokumentacijom.

Dalje

Javna nabavka – fotelje za veliku salu Doma omladine Beograda

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku – fotelje za veliku salu Doma omladine Beograda, br nabavke 1.1.5/2017. Rok za podnošenje ponuda je 21.08.2017. godine do 12,00 časova.

Dalje

DOB: Javna nabavka titlovanje i prevodi filmova

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga titlovanja i prevoda filmova, jn br 1.2.3./2017.
U prilogu možete preuzeti Poziv za podnošenje ponuda kao i predmetnu Konkursnu dokumentaciju.

Rok za podnošenje ponuda je petak, 10.03.2017. do 12.00 časova.

Dalje

DOB: JAVNA NABAVKA ZA USLUGE ORGANIZACIJE PUTOVANJA

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku br 1.2.2/2017 – Usluge organizacije putovanja za potrebe DOB-a.
U prilogu ovog poziva za podnošenje ponuda možete naći predmetnu konkursnu dokumentaciju. Rok za podnošenje ponuda je 01.03.2017. godine do 12:00 časova.

Dalje

Javna nabavka digital sinema servera za filmske projekcije DOB-a Јавна набавка digital sinema сервера за филмске пројекције ДОБ-а

Dom omladine Beograda upućuje javni poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – Digital Sinema server za potrebe filmskih projekcija Doma omladine Beograda, JN br 1.1.2/2017. Rok za podnošenje ponuda je 09.02.2017. do 12č. U prilogu ove objave možete preuzeti tekst predmetne Konkursne dokumentacije.

Dalje

Sledeća dešavanja

belgrade jazz fest

fedis festival