DOB: JAVNA NABAVKA ZA USLUGE OFSETNE I DIGITALNE ŠTAMPE

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – usluge štampanja materijala za potrebe programa DOB-a (usluge ofsetne i digitalne štampe) br 1.2.1.II/2016. Rok za podnošenje ponuda je 13.05.2016. godine do 12 časova. U prilogu ove objave možete naći i besplatno preuzeti predmetnu konkursnu dokumentaciju.

POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Komentari