JAVNA NABAVKA: AVIO KARTE, SMEŠTAJ, ISHRANA//DOM OMLADINE BEOGRADA

Dom omladine Beograda objavljuje P O Z I V za podnošenje ponuda za nabavku usluga – posredovanje pri rezervaciji i obezbeđenju avio karata, smeštaja i ishrane u postupku javne nabavke male vrednosti JN br. 1.2.5/15.

U prilogu možete preuzeti .pdf fajlove javnog poziva i konkursne dokumentacije.

POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Komentari