DOB: JAVNA NABAVKA ZA USLUGE ŠTAMPE 2016.

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga štampanja materijala za potrebe programa DOB-a (usluge ofsetne i digitalne štampe) u svemu sa priloženim tekstom Poziva i Konkursne dokumentacije.

POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

25.4.2016. ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

Komentari