DOB: JAVNA NABAVKA ZA USLUGE ORGANIZACIJE PUTOVANJA

Dom omladine Beograda objavljuje javni poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti br 1.2.2 II / 2016 – Usluge organizacije putovanja za potrebe Doma omladine Beograda. Rok za podnošenje ponuda je 30.05.2016. do 12 časova.

Konkursnu dokumentaciju za predmetnu nabavku možete preuzeti u prilogu ovog poziva.

POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Komentari