Ћирилица / Latinica

Izložbe

Prošli događaji

Izložba “ATTENTION! HERE I AM” Branka Miliskovića Изложба “ATTENTION! HERE I AM” Бранка Милисковића

- DOB//Galerija

Samostalna izložba umetnika Branka Miliskovića ATTENTION! HERE I AM predstavlja rekapitulaciju umetnikovih stejdž persona koje je kroz serije svojih performansa u proteklih nekoliko godina prezentovao u Srbiji i inostranstvu. Interdisciplinaran pristup, koncipiran na granicama teatra – kabarea, opere i drame, ukazuje na projekciju narativa preuzetog sa opšteg mesta nasleđenog iz prošlosti, koji je umetnik decentralizovao i izmestio iz svog prvobitnog konteksta.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Juvenile” Stefana Đorđevića Изложба "Juvenile" Стефана Ђорђевића

- DOB//Galerija

Izložba dokumentarne fotografije “Juvenile” Stefana Đorđevića, prikazuje život maloletnih delikvenata koji su smešteni u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu. Izolovani od društva, maloletnici tamo borave između 6 meseci i 4 godine, u zavisnosti od krivičnog/krivičnih dela koja su počinili, disciplinskog vladanja u samom domu i psihološke analize kroz koje prolaze za vreme boravka, a na osnovu kojih se zaključuje kada je pogodno da se pojedinac vrati u društveni sistem.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Anisotropy” Sandre Lakićević Изложба “Anisotropy” Сандре Лакићевић

- DOB//Galerija

Anisotropy” je projekat kroz koji umetnica Sandra Lakićević preispituje opažanje svetla i vizuelne dinamike kod posmatrača, sa ciljem da izuzme kulturalni i socijalni aspekat koji unapred izgrađuje našu percepciju. Kroz seriju radova, ona želi da postigne da se opažaj bazira na primarnom konstatovanju forme, bez promišljanja o samoj liniji i oblicima.

Dalje
Prošli događaji

Izložba: Nomadski letnji program #3 – Sastanak na slepo/Blind date Изложба: Номадски летњи програм #3 – Састанак на слепо/Blind date

- DOB//Galerija

Nomadski letnji program nastao je iz Letnjeg programa Galerije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Ovo je 13 godina njihovih likovnih eksperimenata tokom leta u gradu, a po drugi put će prikazati svoj gostujući projekat u Galeriji Doma omladine Beograda. Treći Nomadski letnji program, pored ostalih posetilaca, uključuje i osobe oštećenog vida.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Zemlja nije moj dom” Nenada Marića

- DOB//Galerija

Izložba crteža Nenada Marića “Zemlja nije moj dom”, na ekspresivan način predstavilja stav umetnika o socio-političkim pitanjima današnjice. Autor kroz ličnu estetiku konstruiše narativ koji indirektno ukazuje na percepciju pojedinca unutar društvanog konteksta i na taj način dekodira vrednosti svakodnevice. Kroz liniju i formu, serija crteža objektivizuje istaknute protagoniste, koji predstavljaju karakteristične simulakrume današnjice.

Dalje
Prošli događaji
Prošli događaji

Izložba “Zima Zima Bum Bum Čao” umetničke grupe Small But Dangers Изложба “Зима Зима Бум Бум Чао” уметничке групе Small But Dangers

- DOB//Galerija

Na izložbi umetničke grupe iz Slovenije “Small But Dangers” biće predstavljene slike, crteži, knjige umetnika i ready-made objekti. Kroz projekat “Zima Zima Bum Bum Čao”, umetnici imaju za cilj da istaknu sopstvenu poetiku, ali i da izbrišu granice između promišljanja i kreiranja umetničkog objekta.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “De_stabilizacija” Gilda Bavčevića

- DOB//Galerija

Gildo Bavčević kroz samostalnu izložbu “De_stabilizacija” ističe kritički stav prema društveno-političkim temama i u isto vreme šalje poruku o preuzimanju individualnih/kolektivnih odgovornosti, sa težnjom ka ostvarivanju slobodnog, pravednog i humanog društva. Kroz seriju radova umetnik direktno kritikuje kapitalizam i osvrće se na potrebe običnog građanina u odnosu na društvo profita.

Dalje
Prošli događaji
Prošli događaji

Izložba “Porno disonanca” Mirze Dedaća

- DOB//Galerija

Poigravajući se sa percepcijom posmatrača, Mirza Dedać rekreira vizuelni konstrukt i izmešta ga iz okvira prepoznatljivog. Kroz prisvajanje narativnih elemenata već postojećih video radova, autor ističe potragu za asocijativnim vrednostima preko kojih delimično isključuje bazični narativni tok. Korišćenjem populističkih elemenata iz onlajn filmova za odrasle, promišljeno im oduzimajući eksplicitni sadržaj, Dedać ih transponuje u drugi oblik, koji ukazuje na poznati sadržaj, ali se u isto vreme i udaljava od njega. Ova izložba je doktorski umetnički projekat Mirze Dedaća.

Dalje

Sledeća dešavanja

belgrade jazz fest

martovski festival