Izložbe

Prošli događaji

Izložba “INTER/AKCIJA 2020.”

- DOB//Galerija

Inter/Akcija 2020. obeležiće petu godinu održavanja još jednom izložbom, nastalom kao produkt saradnje i komunikacije studenata Fakulteta likovnih umetnosti sa studentima Odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu univerziteta u Beogradu. Zahvaljujući dobro razvijenom kontaktu i dijalogu, misija započeta posetama godišnjoj izložbi studenata FLU, realizovaće se u Galeriji Doma omladine.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Strelice/Arrows” Simonide Rajčević Изложба “Стрелице/Arrows” Симониде Рајчевић

- DOB//Galerija

„Izložba slika Simonide Rajčević predstavlja objedinjeni nelinearni narativni tok, kroz koji umetnica prikazuje diverziju nastalu usled disperzivnog konstrukta odnosa moći. Pozicija sagledavanja šire slike projekta Strelice bi mogla biti iščitana kroz fragmente iz popularne kulture, ali ujedno i shvaćena kao referentni sistem koji objedinjuje i suprotstavlja normative ustanovljene u kulturi i društvu.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “UBISTVO SA PREDUMIŠLJAJEM” Nikole Radosavljevića

- DOB//Galerija

Samostalna izložba Nikole Radosavljevića „Ubistvo sa predumišljajem“ problematizuje pitanja uticaja pojedinca na kolektivnu istoriju. Razmatrajući dijapazon opcija postavlja se pitanje da li su nezavisne odluke autoriteta stvar individualnog nagona ili su unapred određene parametrima kolektiva u kome se živi, kao i u kojoj tački društvo urušava identitet pojedinca zarad sopstvenog opstanka.

Dalje
Prošli događaji
Prošli događaji

Izložba “…ako utopija uspe…”

- DOB//Galerija

Autori: Sana Garić / Uroš Đurić / Daniel Kovač / Zoran Marinković  / Aleksandar Obućina / Bojan Slačala

Izložba “…ako utopija uspe…” predstavlja zbir manifesta afirmisanih interdisciplinarnih umetnika, koji u različitim vremenskim periodima predstavljaju referentni sistem izgrađen na politici kontrakulture.

Dalje
Prošli događaji
Prošli događaji
Prošli događaji

Izložba “Vivarium” Adrienn Újházi i Nemanje Milenkovića Изложба “Vivarium” Adrienn Újházi и Немање Миленковића

- DOB//Galerija

VIVARIUM je kolaborativna izložba Adrienn Újházi i Nemanje Milenkovića proistekla iz poziva Saveta Galerije Doma omladine koji je prepoznao sličnosti u umetničkom izrazu dvoje autora, te ovom prilikom oni po prvi put izlažu zajedno. Izložba na neki način prikazuje i ispituje procese individualnih praksi kroz nalaženje analogija koje nisu primetne na prvi pogled.

Dalje
Prošli događaji

“Izložba praznih džepova” Dejana Klementa

- DOB//Galerija

Kroz promišljanje o egzistenciji umetnika u savremenom društvu, autor Dejan Klement markira pitanja stvaranja umetničkog dela u vremenu kapitalizma i ističe svojevrsni bunt protiv nametnutog sistema. Promatrajući kulturu u širem smislu, dolazi do zaključka da vrednosti društva počivaju na distorziranim konceptima, koji direktno utiču na dalji razvoj umetničke prakse. Ideja koju zastupa biva koncipirana na tekstu, kao umetničkom manifestu, koji korespondira sa instalacijom u prostoru.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Imagine” Maje Hodošček Изложба “Imagine” Маје Ходошчек

- DOB//Galerija

„Svakodnevno do našeg oka i uma dopire veliki broj medijskih i marketinških poruka da naša sudbina zavisi od nas samih, da ne postoji alternativa postojećem sistemu i stanju stvari i da je sve u našim glavama. Umesto bavljenja strukturnim i sistemskim razlozima stresa i mentalnih bolesti, formirana je čitava industrija koja nam govori da su uspeh i sreća stanje uma i da se ključ za postizanje istih nalazi u nama samima.

Dalje

Sledeća dešavanja

belgrade jazz fest

martovski festival