Izložbe

Prošli događaji

“Izložba praznih džepova” Dejana Klementa

- DOB//Galerija

Kroz promišljanje o egzistenciji umetnika u savremenom društvu, autor Dejan Klement markira pitanja stvaranja umetničkog dela u vremenu kapitalizma i ističe svojevrsni bunt protiv nametnutog sistema. Promatrajući kulturu u širem smislu, dolazi do zaključka da vrednosti društva počivaju na distorziranim konceptima, koji direktno utiču na dalji razvoj umetničke prakse. Ideja koju zastupa biva koncipirana na tekstu, kao umetničkom manifestu, koji korespondira sa instalacijom u prostoru.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Imagine” Maje Hodošček Изложба “Imagine” Маје Ходошчек

- DOB//Galerija

„Svakodnevno do našeg oka i uma dopire veliki broj medijskih i marketinških poruka da naša sudbina zavisi od nas samih, da ne postoji alternativa postojećem sistemu i stanju stvari i da je sve u našim glavama. Umesto bavljenja strukturnim i sistemskim razlozima stresa i mentalnih bolesti, formirana je čitava industrija koja nam govori da su uspeh i sreća stanje uma i da se ključ za postizanje istih nalazi u nama samima.

Dalje
Prošli događaji
Prošli događaji

Izložba “MONUMENTALNE STRUKTURE” Žarka Aleksića

- DOB//Galerija

Vizuelni umetnik Žarko Aleksić će na svojoj samostalnoj izložbi u Galeriji Doma omladine Beograda prikazati radove koji se bave pitanjima ličnog sećanja i njegovim manifestacijama na sopstvenu percepciju izgrađenu u sadašnjosti. Narativi projektovani iz prošlosti biće prikazani kao dokumenti umetnikovog odrastanja.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Inter/Akcija 2019”

- DOB//Galerija

Višedecenijska saradnja Doma omladine sa Fakultetom likovnih umetnosti nastavlja se kroz još jednu izložbu. Četvrtu godinu za redom projekat Inter/Akcija predstavlja dijalog o savremenim umetničkim praksama ostvaren između studentkinja i studenata Fakulteta likovnih umetnosti i Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Izložba u Galeriji Doma omladine nastaje na osnovu zajedničkog rada i primene dosad stečenih znanja studenata oba fakulteta koji time čine iskorak u prikazivanju različitih stavova i pogleda na savremenu umetnost.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Interspace” Gorana Škofića Изложба “Interspace” Горана Шкофића

- DOB//Galerija

Goran Škofić, umetnik iz Pule, će na samostalnoj izložbi u Domu omladine Beograda prikazati dokumentaciju performansa koji preispituju poziciju pojedinca unutar savremenog društva. Njegov rad se zasniva na transkripciji situacija iz savremenog života u novi kontekst definisan foto manipulacijom koji kroz video radove predstavlja novu stvarnost. Služeći se postprodukcijom i novim tehnologijama, umetnik ističe vezu između originala i njegove reprodukcije.

Dalje
Prošli događaji

[35. BDŽF IZLOŽBA] Objektivno: Svetkovina džez fotografije

- Dom omladine Beograda

Autori: Zorica Kojić i el gvojos

Autori fotografija na izložbi: Dušan Milijić, Tim Dickeson, el gvojos, Stanislav Milojković, Vladimir Miloradović, Žika Milutinović, Dragoslav Nedić, Goran Redžepi, Dragan Tasić, Dragutin Hušman, Joke Schot, John Watson.

Na izložbi su korišćene i fotografije iz arhiva Radio Beograda, Markusa Blama, Petra Lukovića, Zorana Milutinovića, Petra Pece Popovića i Vojislava Simića.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “ATTENTION! HERE I AM” Branka Miliskovića Изложба “ATTENTION! HERE I AM” Бранка Милисковића

- DOB//Galerija

Samostalna izložba umetnika Branka Miliskovića ATTENTION! HERE I AM predstavlja rekapitulaciju umetnikovih stejdž persona koje je kroz serije svojih performansa u proteklih nekoliko godina prezentovao u Srbiji i inostranstvu. Interdisciplinaran pristup, koncipiran na granicama teatra – kabarea, opere i drame, ukazuje na projekciju narativa preuzetog sa opšteg mesta nasleđenog iz prošlosti, koji je umetnik decentralizovao i izmestio iz svog prvobitnog konteksta.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Juvenile” Stefana Đorđevića Изложба "Juvenile" Стефана Ђорђевића

- DOB//Galerija

Izložba dokumentarne fotografije “Juvenile” Stefana Đorđevića, prikazuje život maloletnih delikvenata koji su smešteni u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu. Izolovani od društva, maloletnici tamo borave između 6 meseci i 4 godine, u zavisnosti od krivičnog/krivičnih dela koja su počinili, disciplinskog vladanja u samom domu i psihološke analize kroz koje prolaze za vreme boravka, a na osnovu kojih se zaključuje kada je pogodno da se pojedinac vrati u društveni sistem.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Anisotropy” Sandre Lakićević Изложба “Anisotropy” Сандре Лакићевић

- DOB//Galerija

Anisotropy” je projekat kroz koji umetnica Sandra Lakićević preispituje opažanje svetla i vizuelne dinamike kod posmatrača, sa ciljem da izuzme kulturalni i socijalni aspekat koji unapred izgrađuje našu percepciju. Kroz seriju radova, ona želi da postigne da se opažaj bazira na primarnom konstatovanju forme, bez promišljanja o samoj liniji i oblicima.

Dalje

Sledeća dešavanja

belgrade jazz fest

martovski festival