Izložbe

Prošli događaji

Izložba “TOK” Stefanie Veljković

- DOB//Galerija

Izložba „Tok“ predstavlja seriju frotaža koji su proizvod šireg interesovanja i višegodišnjeg istraživanja umetnice na temu kose i samog rasta. Izložba u prvi plan stavlja lična iskustva kao osnovu stvaralaštva, u kojem umetnica konceptualizacijom i apstrahovanjem činjenica istražuje tragove i kontinuitet kroz nadovezivanje crteža i osvajanje prostora.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “RITMILINIJE” Marije Nikolić

- DOB//Galerija

Izložba “Ritmilinije” umetnice Marije Nikolić preispituje polje seksualnog diskursa kroz proces prevođenja autoerotskog čina u signal i numerički set podataka, a zatim u audio-vizuelna iskustva.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “SAKRALNA POSMATRANJA” Vanje Pašić

- DOB//Galerija

Savremeno iskustvo sveta razvilo se u okruženju profanih vrednosti. Ispitivanjem granica između profanog i sakralnog u domenu ljudske egzistencije, dolazimo u dodir sa poimanjem posmatranja i odnosa ka istom. Posmatranje nas iznova uči da upravljamo svojom svešću, da od svake slike načinimo neko povlašćeno mesto.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Sve što se odbaci, padne u jezik” Sande Črnelč, Elie Friganović i Dunje Karanović

- DOB//Galerija

Izložba Sve što se odbaci, padne u jezik umetnica Sande Črnelč, Elie Friganović i Dunje Karanović iz tri perspektive preispituje materijal ne samo kao sredstvo već kao zasebni nosilac značenja koji ima svoju težinu, trajanje i odnos prema lokalnom kontekstu i prostoru u koji je izmešten. Kao deo sistema komunikacije, materijal poseduje sopstvenu sintaksu i vrednost koju diktira kontekst, ali i izvestan stepen slobode interpretacije.

Dalje
Prošli događaji
Prošli događaji

51. Izložba crteža i skulptura malog formata studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu

- DOB//Galerija

Izložba crteža i skulptura malog formata studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu biće realizovana po 51. put u Galeriji Doma omladine Beograda. Saradnja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i Doma omladine Beograda na ovom projektu ustanovljena je daleke 1971. godine zaslugom profesora Dragana Lubarde i javnosti pruža uvid u širok opseg poetskih izraza, kreativnih i istraživačkih postupaka na polju crteža i skulpture malog formata najmlađih stvaralaca naše likovne scene.

Dalje
Prošli događaji
Prošli događaji

Izložba “PRISUSTVO ODSUSTVA” Darka Sretića

- DOB//Galerija

Umetnički projekat pod nazivom “Prisustvo odsustva” Darka Sretića predstavlja seriju fotografija kojim autor slojevito priča svoju intimnu priču. Ona govori o odnosu oca i sina i posledicama koje je taj odnos imao na autorov život. Priča govori i o potrebi za dokazivanjem i potrazi za ljubavlju kako bi se popunila izvesna praznina, odnosno odsustvo bliskosti u porodičnim odnosima. Serija fotografija “Prisustvo odsustva” jeste autorova vizija višegeneracijskog eha koji se ogleda u porodičnom odsustvu muške figure.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “PUT JE U DISTANCI – PRATI MOJE SMERNICE” Magde Radojlović

- DOB//Galerija

Dokaz dobrog dizajna, proizvod industrijske ere i masovno proizvedena hemijska olovka osnovno je izražajno sredstvo kojim je formiran ciklus crteža pod nazivom ’’Put je u distanci – prati moje smernice’’. Hemijska olovka kao deo svakodnevice, utešno je dostupna, prijemčiva i nužna, dok kroz svoj monotoni plavi trag rasterećuje od autentičnosti i individualnosti.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “PETLJA” Petra Aleksića

- DOB//Galerija

“Postoji svet odgovora, izvan petlje.”

Izložba “Petlja” predstavlja umetnikovu prvu seriju tapiserija. Povedena je intuitivnom idejom spajanja apstraktnih pejzaža, novih formi kao i svežeg ličnog izraza autora. Kroz pristup nedefinisanog vizuelnog odredišta, Petar Aleksić prikazuje fragmente neispričanih priča i složenih prizora mašte.

Dalje

Sledeća dešavanja

belgrade jazz fest

fedis festival