Izložba “EKSPERIMENT OBJEKTA” Strahinje Zoćevića

Vajar Strahinja Zoćević svojom prvom samostalnom izložbom pod nazivom „Eksperiment objekta“ predstaviće se u Galeriji Doma omladine Beograda u periodu od 31. oktobra do 12. novembra. Zoćević je umetnik u čijem je stvaralaštvu okosnica eksperiment, a upotreba najrazličitijih skulpturalnih materijala prateći okvir njegovog umetničkog promišljanja.

Igra kao osnova kreativnog stvaralaštva je prepoznatljiva odlika Strahinjinih radova kroz koju on osvaja neophodan prostor za preispitivanje sopstvenih i umetničkih granica. Vrlo uspešnim objedinjavanjem forme, teme i materijala, umetnik predmetima i sadržajima iz svakodnevice daje novi život i značenje zahvaljujući njegovoj duboko intuitivnoj prirodi i sklonosti ka organskim oblicima. Bez eksperimenta objekta, šta god taj objekat bio, kao i rizika koji uz to ide, nema životne vitalnosti, a samim tim i osvajanja novih umetničkih prostora.

Eksperiment objekta

 Izložba Eksperiment objekta predstavlja seriju radova u kojima vajar propituje granice i mogućnosti skulpture, jaz između svakodnevnog i umetničkog, tradicionalnog i savremenog.  Narativni tok izložbe je višeslojan, on seže od korišćenja svakodnevnih predmeta kao polazišta za umetnički rad, do neiscrpne teme organskih oblika i inspiracije iz prirode.

Likovna poetika nastala iz duboke privrženosti materijalima, pruža posmatraču osoben umetnički izraz u kojem sve deluje monumentalno, stameno, jasno i postojano. Eksperimentisanje sa materijalima i želja da ih gotovo dečijom radoznalošću preobrazi u umetnički predmet, ne treba da čudi, jer dok god se čovek sučeljava sa materijalnim svetom imaće želju da ga oblikuje i prilagodi sopstvenim potrebama. Međutim, odmah je uočljiva umetnikova tendencija da pažljivo odabranu temu dovede u svojevrsnu vezu sa materijalom kojim je predstavlja. Kod skulpture Pečenje-Pečena svinja/glina, sama priroda upotrebljenog materijala (terakota) uslovila je pečenje u samom postupku nastanka dela, a time i imitaciju procesa upotrebe predstavljene životinjske glave, koja na ovom podneblju nosi niz simboličkih značenja. Načinom obrade skulpture gde su boja i vidljivi potezi glavni element, umetnik je omogućio materijalu da sam progovori.

Pasulj / Bubreg u kamenu je skulptura kompaktne i jezgrovite forme, izrađena u granitu, a koja punim i zaobljenim volumenom nagoveštava plod, seme, rađanje. Istovremeno, ona evocira na ikoničnu skulpturu Cloud Gate u Čikagu i njenu besprekornu konkavnu površinu. Svesno ili nesveno, radovi apsorbuju i aludiraju na različite reference u istoriji umetnosti, što doprinosi složenosti i višeslojnosti značenja. Zapitanost nad temama o postanku, plodu i samom životu, prisutna je i u radovima od drveta Seme i Oraj. No, umetnik se ne ograničava samo na korišćenje prirodnih materijala, već eksperimentiše i sa gazom i lateksom.

Hemijiski obrađeni materijal iskorišćen je u svrhu dodatnog naglašavanja kontrasta između priode i ljudske intervencije. Raznolikost i raznovrsnost upotrebljenih materijala, kao i tematski okvir u kome glavnu ulogu zauzimaju elementi pozajmljeni iz prirode i svakodnevice, zajedno se dopunjuju i time dokazuju beskrajne mogućnosti umetničkog izražavanja.

Strahinja Zočević, uporno – kako samo vajar može, traga, oživljava i ovladava materijalima, dok posmatraču ostavlja da doživi, upije i oseti stvaralaštvo kao osnovni prirodni proces.

 

Anica Marković

 

 

Strahinja Zoćević, rođen je u Čačku 1999. Završio je Mašinsko – saobraćajnu srednju školu u Čačku – umetnički smer drvorezbar, nakon čega je upisao FLU odsek vajarstvo u klasi profesora Mrđana Bajića i profesora Radoša Antonijevića gde je postao apsolvent 2022. godine i završio Master studije 2023. godine.

Bavi se istraživanjem plastičkih karakteristika različitih materijala u skulpturi. To su uglavnom klasični skulpturalni materijali – kamen, gips, terakota i drvo kao i veštački materijali. Teme su svakodnevni predmeti kao polazište za novi rad.

Učesnik je tri međunarodne likovne kolonije u zemlji i inostranstvu: likovna kolonija u Tršiću 2021. i 2022. godine, i likovna kolonija na Jahorini 2021. godine – Jahorina open space Hub. Radio je kao tehnička podrška u Muzeju Savremene Umetnosti u Beogradu i bio je jedan od umetnika koji su oslikavali Hram Svetog Save u Kraljevu. Učesnik je mnogobrojnih izložbi, među kojima je i „Plava izložba” u Muzeju Savremene Umetnosti u Beogradu.

Dobitnik je nagrade FLU za rad u materijalu: drvo 2021/2022.

 

***************************

Galerija Doma omladine Beograda

Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;

nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

 

[INTERVJU] Strahinja Zoćević, umetnik: “Osećaj razigranosti i kreativnosti čini čoveka onim što jeste”

Komentari