Izložbe

Prošli događaji

Izložba “…ako utopija uspe…”

- DOB//Galerija

Autori: Sana Garić / Uroš Đurić / Daniel Kovač / Zoran Marinković  / Aleksandar Obućina / Bojan Slačala

Izložba “…ako utopija uspe…” predstavlja zbir manifesta afirmisanih interdisciplinarnih umetnika, koji u različitim vremenskim periodima predstavljaju referentni sistem izgrađen na politici kontrakulture.

Dalje
Prošli događaji
Prošli događaji
Prošli događaji

Izložba “Vivarium” Adrienn Újházi i Nemanje Milenkovića Изложба “Vivarium” Adrienn Újházi и Немање Миленковића

- DOB//Galerija

VIVARIUM je kolaborativna izložba Adrienn Újházi i Nemanje Milenkovića proistekla iz poziva Saveta Galerije Doma omladine koji je prepoznao sličnosti u umetničkom izrazu dvoje autora, te ovom prilikom oni po prvi put izlažu zajedno. Izložba na neki način prikazuje i ispituje procese individualnih praksi kroz nalaženje analogija koje nisu primetne na prvi pogled.

Dalje
Prošli događaji

“Izložba praznih džepova” Dejana Klementa

- DOB//Galerija

Kroz promišljanje o egzistenciji umetnika u savremenom društvu, autor Dejan Klement markira pitanja stvaranja umetničkog dela u vremenu kapitalizma i ističe svojevrsni bunt protiv nametnutog sistema. Promatrajući kulturu u širem smislu, dolazi do zaključka da vrednosti društva počivaju na distorziranim konceptima, koji direktno utiču na dalji razvoj umetničke prakse. Ideja koju zastupa biva koncipirana na tekstu, kao umetničkom manifestu, koji korespondira sa instalacijom u prostoru.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Imagine” Maje Hodošček Изложба “Imagine” Маје Ходошчек

- DOB//Galerija

„Svakodnevno do našeg oka i uma dopire veliki broj medijskih i marketinških poruka da naša sudbina zavisi od nas samih, da ne postoji alternativa postojećem sistemu i stanju stvari i da je sve u našim glavama. Umesto bavljenja strukturnim i sistemskim razlozima stresa i mentalnih bolesti, formirana je čitava industrija koja nam govori da su uspeh i sreća stanje uma i da se ključ za postizanje istih nalazi u nama samima.

Dalje
Prošli događaji
Prošli događaji

Izložba “MONUMENTALNE STRUKTURE” Žarka Aleksića

- DOB//Galerija

Vizuelni umetnik Žarko Aleksić će na svojoj samostalnoj izložbi u Galeriji Doma omladine Beograda prikazati radove koji se bave pitanjima ličnog sećanja i njegovim manifestacijama na sopstvenu percepciju izgrađenu u sadašnjosti. Narativi projektovani iz prošlosti biće prikazani kao dokumenti umetnikovog odrastanja.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Inter/Akcija 2019”

- DOB//Galerija

Višedecenijska saradnja Doma omladine sa Fakultetom likovnih umetnosti nastavlja se kroz još jednu izložbu. Četvrtu godinu za redom projekat Inter/Akcija predstavlja dijalog o savremenim umetničkim praksama ostvaren između studentkinja i studenata Fakulteta likovnih umetnosti i Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Izložba u Galeriji Doma omladine nastaje na osnovu zajedničkog rada i primene dosad stečenih znanja studenata oba fakulteta koji time čine iskorak u prikazivanju različitih stavova i pogleda na savremenu umetnost.

Dalje
Prošli događaji

Izložba “Interspace” Gorana Škofića Изложба “Interspace” Горана Шкофића

- DOB//Galerija

Goran Škofić, umetnik iz Pule, će na samostalnoj izložbi u Domu omladine Beograda prikazati dokumentaciju performansa koji preispituju poziciju pojedinca unutar savremenog društva. Njegov rad se zasniva na transkripciji situacija iz savremenog života u novi kontekst definisan foto manipulacijom koji kroz video radove predstavlja novu stvarnost. Služeći se postprodukcijom i novim tehnologijama, umetnik ističe vezu između originala i njegove reprodukcije.

Dalje

Sledeća dešavanja

belgrade jazz fest

martovski festival