Izložba/video instalacija “SEZONA TIŠINE”

Autori: Marko Salapura i Dane Komljen
LIMIT – Live Art Festival. Ulaz je slobodan!
Projekcije od 19:30 do 21:30

Sezona tišine je rad koji nastaje kao dijalog dvoje o tome šta je susret, kretanje, gradskost i mesto.

Mesta prolaza i prepleta, mesta susreta koja prestaju da budu mesta. Čvorišta koja izmiču. Ovo je rad o hodanju i beleženju.

Ovo beleženje i arhiviranje se pojavljuje u video radu i svesci.

Video rad se projektuje na fasadu ulaza u DOB, u nivou pešaka i ulice, gde postaje deo opne. Kroz projekciju se prolazi. Njeno trajanje je ograničeno. Njeno prisutstvo na liniji unutra/spolja/unutra je nestalno.

Sveska je u postavljena iza površine na koju se projektuje video. U svesci su ubeležene putevi, linije i tačke hodanja.

 


Komentari