TANJA JURIČAN: “THE PRECIOUS THINGS”

Postavka “The Precious Things” ima za cilj preispitivanje odnosa i mehanizama između procesa proizvodnje fizičkog sveta objekata i dualističke prirode ljudskog rada. Prilikom konceptualizacije i izvođenja radova umetnica je koristila materijale koji u robnom obliku predstavljaju fetiš–objekte, odnosno sadržaje čiju vrednost određuje njihovo simboličko značenje.

Reinterpretirajući ih, pokušala je da istraži njihov afektivni potencijal suočavajući ga s otporima zasnovanim na drugačijim principima i idealima. Proceduralni postupci radova analogni su procesima zanatske proizvodnje, čime se provocira i pitanje njihove vrednosti u kontekstu umetničkog dela.

TANJA JURIČAN
Rođena 1980. godine u Pančevu. Diplomirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2009).

Izložbe:
Bijenale studentskog kolaža – galerija Univerziteta umetnosti BK, Beograd, 2006.
Radionica „1/1“ – KONTEKST galerija, Beograd, 2007.
Radionica „BUG“ – KONTEKST galerija, Beograd, 2008.
„ART FEST“ – Novi Sad, 2008.
Izložba finalista „Dimitrije Bašićević Mangelos Nagrada 2010“, Beograd
Produkciona nagrada „Dimitrije Bašićević Mangelos 2010“
„Common Ground“, ITS Z-1, Ritopek, 2010.

Rezidencijalni boravak:
“Artists in Residence 2011” Programme of KulturKontakt Austria

 

Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;  
nedeljom od 12:00 do 18:00; Ponedeljkom Galerija ne radi!

Komentari