Samostalna izložba Ljubomira Vučinića “B A R O Q U E MMXV”

Organizacija  i domaćin: ProArtOrg u saradnji sa Domom omladine Beograda. Izložbu je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja republike Srbije.
Ekspozicija u bivšem magacinskom prostoru pretvorenom u galeriju zamišljena je kao prostorna inscenacija sačinjena od tri grupe slika velikog formata u svetlom odvojenim scenografskim poljima i usaglašenom video projekcijom sa dodatnim mizanscenskim efektom.

Dramaturgija energično obojenih kontrasta svetla i tame je strukturalno prisutna u skorašnjoj umetničkoj produkciji Ljubomir Vučinića, pa je sa takvim vizibilnim svojstvima moguće pronaći korelativ sa slikarstvom baroka naspram duha sadašnjeg vremena označenog opsesijama i kompulzijama.
 
Ljubomir Vučinić  / 1956. /
Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završio osnovne i magistarske studije grafike sa temom OTPOR-OTISAK i grafičkom mapom ZBIJENO kao temom iz vizuelne kulture. Od 2005. godine bavi se pedagoškim radom na istoj instituciji u zvanju vanrednog profesora za oblast crtež.
Ljubomir Vučinić je zastupljen na selektivnim i kustoskim izložbama koje prezentuju savremenu likovnu scenu Srbije u zemlji i inostranstvu, učesnik je u relevantnim nacionalnim projektima, nagrađivan je nacionalnim nagradama i priznanjima za autentičan doprinos likovnoj umetnosti.
Umetnički radovi autora nalaze se u značajnim zbirkama i kolekcijama od javnog značaja u zemlji i inostranstvu

Komentari