Intermedijska instalacija TABULA RAZA

Prezentacija doktorskog umetničkog projekta Mirjane Milosavljević
Pretraživanje arhiva sopstvenih emocija, sećanja i iskustva

Tabula Raza je doktorski umetnički projekat pri grupi za Višemedijsku umetnost na Interdisciplinarnim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Umetnički okvir projekta nastoji da objedini tematski naznačeno istraživanje ljudske percepcije, njene refleksije i identitetske odrednice između različitih formi njenog izražavanja – kroz telo, portret i pokret. U okvirima umetničkog i naučnog istraživanja, projekat je inspirisan značenjem pojma Tabula Raza. Sledstveno raspoloživoj teoriji vezano za definiciju znanja, oslanjajući se pritom   na tumačenja u psihologiji i filozofiji, Tabula Raza označava, po tumačenju empirista, pretpostavljeno stanje ljudskog uma pre umetnutih ideja u sam um. To znači, neoblikovani i bezizražajan um, odnosno um bez ugrađenih mentalnih sadržaja, um koji pojedinac dobija rođenjem, te da znanje umesto da je i (pred)određeno (genetikom) potiče isključivo iz iskustva i čulne percepcije odnosno stiče se reakcijom čula na spoljni svet objekata. Akcenat je dat na naglašavanje sposobnosti uma koji je neaktivan pre percepcije ideja od strane čula, odgovarajući odnosno reagujući na ideje intelektualnim procesom pretvarajući ih u znanje.
 
Koristeći se tumačenjem pojma Tabula Raza, kao i mogućnostima fotografije kao medija, odnosno efektima fotografije na čoveka – dok je  perceptivno spoznaje i doživljava, područje delovanja ovog projekta vezuje se za fotografsku neutralnost i emotivni učinak koji se njome postiže. To se postiže tako što se stvaraju fotografije koje su oživljene reverberacijom prostora u kome se nalazimo, pri čemu se ostavlja utisak slika na platnu. Na taj način, fotografije stvaraju kontinuum prostora, u kojem, mutna i neprozirna refleksija prenosi iluziju dubine i nedefinisane konture, pa se time postiže da fotografija zadire u konceptualne strane slikarstva. Glavna okosnica doktorskog umetničkog projekta, iskorišćena za razvoj konceptualne prakse projekta jeste dakle fotografija, predstavljena kao snimak odraza ljudi na reflektivnoj površini.

Projekat Tabula Raza se bavi pitanjima naše percepcije o sebi (samopercepcije) i percepcije od strane društva, i sastoji se iz tri segmenta:
–    Prvi segment projekta je reflektujuća površina, pano, koji simboliše pojam Tabula Raza (neispisanu ploču tj. neoblikovani, bezizražajan um);
–    Drugi segment projekta su fotografije kao odraz čoveka, refleksije ljudskih portreta – snimljene na reflektujućem panou;
–    Treći segment projekta je video.

Umetničkim projektom Tabula Raza, njegovom finalnom formom – u vidu intermedijske instalacije sa fotografijama, reflektujućim objektom, video projekcijom i zvukom, nastoje se postići određeni ciljevi. Jedan od najznačajnijih predstavlja stvaranje jedne autentične ambijentalne intermedijske celine, čija likovna i zvučna svojstva navode spektatorijum na samoispitivanje kroz svesno/nesvesno i identiteske odrednice. Teži se stvaranju poligona za oponašanje i iluzionističko prikazivanje ljudi jednog trenutka, kao pomoć za memorisanje datog trenutka, ali i iluzije sećanja prošlih iskustava.

BIOGRAFIJA AUTORKE

Mirjana Milosavljević rođena je 1975. godine u Prištini.

Diplomirala je 1997. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Prištini na likovnom odseku, smer grafički dizajn. Godine 1996. dobija nagradu od strane Nastavno-umetničkog veća Fakulteta umetnosti u Prištini, za najbolji rad i izuzetno zalaganje u toku studija. Magistrirala je 2004. godine na Fakultetu umetnosti u Prištini sa sedištem u Zvečanu na likovnom odseku, smer grafički dizajn kao prvi magistrant u okviru oblasti reklamna grafika.

Od 1993. do 1999. godine radila je  kao grafički dizajner i fotograf u Foto Ideal studiju u Prištini. Od 1997. godine radi u Radiodifuznoj ustanovi Radio Televizije Srbije – RTS na sledećim pozicijama: novinar, rukovodilac službe za grafički dizajn, dizajner videografike, grafički dizajner elektronskih efekata i majstor montaže. Od 2006. godine redovni je član Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS, i član je mnogih drugih kolektivnih inostranih udruženja. Učestvovala je na mnogim kolektivnim i samostalnim izložbama. Do sada je realizovala više multimedijalnih – audio/vizuelnih projekata  prezentovanih na RTS-u; kolaboracioni rad sa inostranim umetnicima na izradi kratkometražnih filmova; intervjuisanje i pisanje članaka o inostranim umetnicima iz različitih domena umetnosti; kreator programa likovnih radionica; post-produkcija i rad na mnogim umetničkim projektima.

Komentari