debate

Prošli događaji

Tribina: Filozofija medija i umetnost

- DOB//Sala na I spratu

Ciklus: FILOZOFIJA MEDIJA
Govore: doc. dr Dragan Ćalović, dr Vlatko Ilić, dr Predrag Terzić, master Miroslav Vićentijević, master Vuk Vuković

Tribinska sesija koja se tiče odnosa medija i umetnosti, treba da otvori nekoliko pitanja: problem prezentovanja umetnosti posredstvom medija, te filozofskih interpretacija umetničkih pojava u visokomedijatizovanom ambijentu današnje kulture, kao i da demonstrira reakcije savremene umetnosti u odnosu na postojeće izazove “medijske kulture”.

Dalje
Prošli događaji

Tribina: Estetika medija

- DOB//SALA NA I SPRATU

Ciklus: FILOZOFIJA MEDIJA
Govore: prof. dr Milanka Todić, doc. dr Vladislav Šćepanović, doc. dr Ljubomir Maširević, dr Olivera Erić,  mr Katarina Šmakić

Estetika medija danas je aktuelna tema koja se tiče ne samo akademskih rasprava, nego i praktičnih rešenja pitanja vezanih za odnos estetike i medijske tehnologije. Tribina treba da ukaže na domete, odnosno vrline i manjkavosti primene estetike u sferi mas-medija, kao i tzv. novih medija.

Dalje
Prošli događaji

Tribina: Etika medija

- DOB//SALA NA I SPRATU

Ciklus: FILOZOFIJA MEDIJA
Govore:  dr Milena Dragićević Šešić, Ana Stevanović i doktoranti FDU u Beogradu

Etika medija ovde se sagledava kroz prizmu empirijskih istraživanja koja su sprovođena u okvirima doktorskih studija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Tribina predstavlja izlaganja, analizu i javnu valorizaciju realizovanih istraživanja iz domena etike medija.                                                                                                                         

Dalje
Prošli događaji

Tribina: “Filozofija medija i kritika/politički angažman”

- DOB//Sala na I spratu

Ciklus: FILOZOFIJA MEDIJA
Govore: prof. dr Miroljub Radojković, prof. dr Sead Alić, mr
Biljana Đorović, master Zoran Kosjerina

Tribina tematizuje pitanja odnosa medija i tzv. medijske kulture s obzirom na moguću kritiku društva, kao i upotrebu medija u funkciji konkretnog političkog delovanja.

Dalje
Prošli događaji

Tribina: “Ontologija i fenomenologija medija”

- DOB//Sala na I spratu

Ciklus: FILOZOFIJA MEDIJA
Govore: prof. dr Ratko Božović, prof. dr Zoran Jevtović, prof. dr Divna Vuksanović, mr Marko Đorđević i Nenad Daković

Prva u ciklusu tribina o filozofiji medija tiče se pitanja mogućnosti utemeljenja ove discipline – u smislu ontoloških i fenomenoloških tumačenja, sagledanih ne samo iz perspektive filozofskog, nego i interdisciplinarnog ugla posmatranja.

Dalje
Prošli događaji

Filmska tribina: “BLAXPLOITATION”

- DOB//Sala na I spratu

Predavač:  Greg DeCuire, filmski teoretičar

“Blaxploitation” je naziv za talas filmova nastao početkom sedamdesetih godina prošlog veka koji je u centar svog interesovanja stavljao urbanu Afro američku zajednicu.

Dalje
Prošli događaji

“Na čudnijim plimama”

- DOB//Sala na I spratu

Govori: Sebastian Adanko

Bogatiji smo za jednu dobru knjigu, a to je roman “Na čudnijim plimama” američkog autora Tima Powersa u izdanju beogradskog SIRIUSa, na osnovu koje (ni)je snimljen najnoviji nastavak “Pirata sa Kariba” (objasnićemo). Dakle: Karibi, gusari, zombiji, izvor mladosti, vudu magija, ljubav, avantura – sve je tu, u vrhunskom Powersovom stilu.

Dalje
Prošli događaji

CIKLUS TRIBINA “FILOZOFIJA MEDIJA”

- DOB//Sala na I spratu

Ciklus tribina “Filozofija medija” u organizaciji Doma omladine Beograda (od 3. do 31. maja, svakog utorka u Tribinskoj sali na I spratu), ponudiće promišljanje i kritičko vrednovanje naučnih, teorijskih, pa i umetničkih istraživanja u oblasti mišljenja o medijima, te sagledavanje najrazličitijih dimenzija filozofije medija.

Dalje
Prošli događaji

Tribina: “Stvaralaštvo GRR Martina”

- DOB//Sala na I spratu

Tribina Društva ljubitelja  fantastike “Lazar Komarčić”

U retrospektivi stvaralaštva GRR Martina učestvuju: Ivan Jovanović, Žarko Milićević i drugi.

Dalje
Prošli događaji

TRIBINA: “Uvod u političku teologiju”

- DOB//Sala na I spratu

Ciklus tribina: POLITIČKA TEOLOGIJA I HRIŠĆANSKA EKUMENA
Učestvuju: Nikola Knežević (Centar za otvoreni dijalog) i Vukašin Milićević (Srpska pravoslavna crkva)
Moderator: Sergej Beuk

 

Dalje

Sledeća dešavanja

belgrade jazz fest

martovski festival