Tribina: ŽENE KOJE SU POMERALE GRANICE – POČECI 19. I 20. VEKA

Ciklus: ROD I LEVICA

Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ nastavljaju ciklus predavanja/diskusija: ROD I LEVICA 3.

Počinjemo drugi tematski blok naših tribina izlaganjem radova pristiglih na konkurs: Feminizam i levica: nekad i sad  (“Feminism and Left – beginnings and nowdays“).
Ove srede, otvaramo prostor za radove u okviru prve teme: Žene koje su pomerale granice –  feminizam i levica, počeci 19. i 20. vek.

Namera nam je bila da uključujući istraživački rad i analize biografija ličnosti koje su obeležile istoriju feminizma i levice ovog perioda, dotaknemo različita pitanja. Radovi obuhvataju različite ličnosti koje su po mišljenju aktivistkinja i feminističkih istraživačica značajne i inspirativne za analizu.

Na tribini ćete imati prilike da upoznate sledeće teme i panelistkinje:

– “Feminizam Roze Luksemburg” – panelistkinja Milica Milonjić,  spec.politikologije i saradnica “Instituta alternative” Podgorica, Crna gora

– “Nadežda Krupskaja – emancipacija radne žene kroz edukaciju” – panelistkinja  Oršolja Pošfai sa Etveš Lorand univerziteta, Budimpešta, Mađarska

– “Idanija Fernandes – ikona latinoameričkog gerila feminizma“ – panelistkinja Ana Rajković, doktorantkinja studija Moderne i savremene hrvatske istorije u evropskom i svetskom kontekstu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Hrtvatska

– “Kragujevčanke koje su pomerale granice” – panelistkinja Lela Vujošević, sociološkinja i istraživačica Centra za naučno-istraživački rad Srpske akademije nauka i umetnosti, Unuverzitet u Kragujevcu, Srbija

 

Uvodničarka i moderatorka ove tribine će biti Tanja Vukša, koja je masterirala na Fakultetu Političkih nauka na temi “Levica i borba za emancipaciju žena”, aktivistkinja Centra za politike emancipacije (CPE) i aktivna učesnica inicijative za stvaranje Društvenog centra OKTOBAR u Beogradu.

 

Postanite (i ostanite) učesnice i učesnici oživljavanja istorije feminizma i levice!

Cilj projekta ROD I LEVICA je emancipacija kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije. Tema roda i levice zapostavljena je i obojena mnogim predrasudama i zato predstavlja izazov, izvor inspiracije i nadamo se zanimljiv podstrek za sve aktiviste/aktiviskinje, studente/studentkinje, istraživače/ istraživačice, kao i sve one kojima je bavljenje alternativnim politikama zadovoljstvo i oblast interesovanja. Svi su dobrodošli na našim predavanjima, koja su osmišljena tako da nakon teorijskog uvoda u specifičnu temu, ostavljaju prostor za razgovor i debatu.

Komentari