TRIBINA: “ALERGENE BILJKE U NAŠOJ OKOLINI”

Autor: Dr Marko Nestorović. Mentor i moderator: Mr farm. spec. Smiljana Solarov
Učesnici: učenici članovi Sekcije za zaštitu životne sredine Farmaceutsko-fizioterapeutske škole.
Saradnici: Dr Gorana Šovljanski, dipl. inž. Mirjana Mitrović Josipović, dipl. inž. Ana Ljubičić.

Savremeni svet veliku pažnju posvećuje osobama koje pate od polenskih alergija, kako bi im se pomoglo u periodu cvetanja alergenih biljaka. U tom periodu osobe koje pate od polenskih alergija vrlo često su sprečene za rad što predstavlja veliki socio-ekonomski problem naročito sa aspekta tržišta radne snage. Da bi se osobama koje pate od polenskih alergija olakšao prolaz kroz taj deo godine, u svetu se saradnjom botaničara, farmaceuta, meteorologa i lekara alergologa sprovode brojne preventivne mere, edukativne manifestacije, štampaju se brojni informativni bilteni.

U četvrtak 5. juna 2014. godene, na Svetski dan zaštite životne sredine, u okviru pratećeg programa izložbe MOMENTI PRIRODE u Domu omladine Beograda održaće se tribina pod nazivom Alergene vrste biljaka u našoj okolini. Na tribini učestvovaće učenici Sekcije za zaštitu životne sredine Farmaceutsko-fizioterapeutske škole i njihovi gosti stručnjaci – botaničari, aeropaleinolozi, alergolozi.

Na tribini učenici će predstaviti rezultate istraživanja o rasprostranjenosti i brojnosti alergenih biljaka koje rastu na teritoriji njihove škole. Takođe, na tribini biće objašnjeno: kako je tekao istorijski tok shvatanja polenskih alergija od najstarijih vremena do danas, biološke osobine polena, preduslovi za alergenost biljaka, emisija polena, podela alergenih biljaka, sezonska dinamika cvetanja alergenih biljaka na području Srbije, kalendar alergenih biljaka. Posetioci će imati prilike da saznaju nešto više o učeničko-istraživačkom projektu u razvoju Alergene vrste biljaka u našoj okolini.

Komentari