Seminar za pisanje projekata za konkurse programa Kreativna Evropa

Desk Kreativna Evropa Srbija organizovaće obuku za apliciranje na konkurs Programa Kreativna Evropa za podršku projektima evropske saradnje, 29. i 30. septembra 2016. godine u Domu omladine Beograda.

Obuka je najpre posvećena onim ustanovama/ organizacijama koje pripremaju dokumentaciju za prijavu na konkurse programa Kreativna Evropa, ali i svim zainteresovanim profesionalcima u kulturi koji žele da se informišu u obuče za konkurisanje na program Kreativna Evropa.
Svi zainteresovani do 28. septembra u 12 časova treba da prijave svoje učešće na adresu reg.kreativnaevropa@gmail.com i da u pismu navedu naziv ustanove/organizacije, kao ime i prezime predstavnika/ca ustanove/organizacije.
Molimo sve koji su zainteresovani za individualne konsultacije da to napomenu u prijavi.

Program seminara

29. septembar 2016. godine

 
11:30 – 11:40 Otvaranje seminara, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija

11:40–12:40 Misija i prioriteti programa Kreativna Evropa, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija

13:00 – 14:00 Koncipiranje i bodovanje projekata, Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

14:30 – 16:00 Sastavljanje budžeta projekata za program Kreativna Evropa, Jelena Terzić i Katarina Savić, Moore Stephens revizija i računovodstvo, Beograd

16:15–18:00 Pojedinačne konsultacije sa predstavnicima Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

 

30. septembar 2016. godine

10:30 – 12:00 Upravljanje projektima, Luka Kulić, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

12:15 – 13:30 Predstavljanje iskustava uspešnih projekata: Digitalne priče malih istorijskih gradova, Centar za urbani razvoj i Rizikuj promene, Muzej savremene umetnosti Vojvodine; moderator: Milan Đorđević, menadžer projekata Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

14:00 – 15:30 Francuska i Srbija – prilike za saradnju u okviru programa Kreativna Evropa; francusko iskustvo evropske saradnje, Pascal Brunet, direktor Relais Culture Europe, Pariz, Francuska Relais Culture Europe je nacionalna institucija osnovana u Parizu koja se bavi odnosima u oblasti kulture između Francuske i Evropske unije. Relais Culture Europe podržava inovativne prakse i razvoj evropske saradnje putem podrške evropskih projekata i eksperimenata koji promovišu Evropu kulture, demokratije i solidarnosti. Relais Culture Europe nastoji da kreira prostor za
dijalog između profesionalaca u oblasti kulture i različitih društvenih sektora, otvarajući mogućnosti za podršku istraživačkih projekata, novih praksi i individualnih doprinosa izgradnji evropskog zajedništva.
www.relais-culture-europe.eu

15:45 – 17:00 BiH i Srbija – prilike za saradnju u okviru programa Kreativna Evropa; regionalno povezivanje u funkciji evropske saradnje, Aida Kalender, rukovoditeljka Kultura Deska Bosna i Hercegovina, Sarajevo
Kultura Desk Bosna i Hercegovina je partnerska organizacija Deska Kreativna Evropa Srbija.
www.kreativnaevropa.ba

17:00 – 18:00 Pojedinačne konsultacije sa predstavnicima Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

Komentari