SARADNjA DOMA OMLADINE BEOGRADA I CENTRA ZA KULTURU VALjEVO

Marko Stojanović, vršilac dužnosti direktora Doma omladine Beograda, posetio je danas Valjevo i sastao se sa Milošem Smiljanićem, direktorom Centra za kulturu Valjevo. Povod radnog sastanka je početak programske i poslovne saradnje ove dve ustanove kulture, koja je i ozvaničena potpisivanjem protokola o saradnji na konferenciji za medije.

 

Marko Stojanović je istakao da Dom omladine Beograda, kao ustanova koja je tokom prethodne godine organizovala preko 2500 programa, od čega preko 400 besplatnih radionica za mlade, može veliki deo svojih sadržaja da predstavi valjevskoj publici, ali da je posebno važan segment predstojeće saradnje zajednička produkcija i realizacija programa. „Dom omladine Beograda ima protokole o saradnji sa brojnim srodnim institucijama u celoj Srbiji, što se pokazalo kao dobar model . Vreme je takvo da sa udruženim budžetima možemo mnogo više da postignemo, na dobrobit građana naše zemlje, pre svega onih mladih. Naše institucije rade po sličnim programskim modelima i zajedno pokazujemo da nije sve u novcu, već u dobroj volji i stručnosti. Mi imamo dobru volju da ostvarimo kvalitetnu saradnju sa Centrom za kulturu Valjevo i nadam se da će vaša sala biti puna kada vam dođemo u goste sa našim programima i da će sala Doma omladine biti puna kada vi budete predstavljati vaše programe u Beogradu.”

 

Miloš Smiljanić je istakao da će iskustvo Doma omladine Beograda mnogo značiti u daljem radu valjevskog Kulturnog centra, posebno kada je reč o besplatnim obrazovnim programima za mlade, te da instituciju na čijem je čelu, na neki način posmatra kao „mlađeg brata“ Doma omladine od kojeg mnogo može da nauči o uspešnosti programa i poslovanja.

 

Potpisivanju protokola o saradnji prisustvovala je i članica Gradskog veća Valjeva,  Milena Dosković.

 

Imajući u vidu da su i  Dom omladine Beograda i Centar za kulturu Valjevo ustanove kulturno obrazovnih delatnosti koje raspolažu značajnim prostorno tehničkim resursima, te da obe institucije sopstvenim snagama i u svojim prostorima tokom svake kalendarske godine organizuju na hiljade kulturno obrazovnih programa najvišeg kvaliteta, potpisivanjem ovog Protokola uspostavljena je zvanična programsko poslovna saradnja, sa ciljem da obe ustanove maksimiziraju ukupne efekte svog rada kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom smislu.

 

Saradnja će obuhvatiti stalni rad na razmeni kulturno obrazovnih programa, kreiranju zajedničkih programa i aktivnostima koprodukcije, kao i koordinirani nastup prema trećim licima, državnim i privatnim fondovima kao i konkurisanje sa zajedničkim programima.

 

Na prvom radnom sastanku već je dogovoreno predstavljanje Doma omladine Beograda valjevskoj publici tokom proleća, i obratno, kao i gostovanje pozorišnih predstava u produkciji ovih ustanova. Posebna pažnja biće posvećena saradnji Beogradskog i Valjevskog džez festivala. U planu su i zajedničke produkcije i projekti, čijoj razradi će će se pristupiti tokom godine.

Komentari