REZULTATI KONKURSA GALERIJE DOMA OMLADINE BEOGRADA ZA IZLAGANJE U 2014. GODINI

Na konkursu Doma omladine Beograda za izlaganje u galeriji u kalendarskoj 2014 godini Savet galerije u sastavu: Maja Ćirić, Ana Bogdanović, Dragana Palavestra, Saša Janjić i Boban Jevtić izabrali su sledeće predložene projekte:

1.    Ana Jurković “Tiha gledišta“
2.    Doplgenger (Isidora Ilić i Boško Prostran) “Fragments untitled”
3.    Ljiljana Šunjevarić Arbajter “Pravo na sećanje” (radni naziv)
4.    Milica Murgić “Interpretacije 2012”
5.    Izvanredni Bob “Waveform”
6.    Nada Pljeskonjić “Opasne završnice”
7.    Nataša Tepavčević Heimatos.Museum.Muzej &Tranzicija
8.    Tanja Vujasinović  “Mesto kolektivnih sećanja” (radni naziv)
9.    Vladan Sibinović “Arhiviranje Beograda”

 

Obrazloženje rada saveta:

 Na konkursu za Likovnu galeriju Doma omladine Beograda odabrano je devet autora, oko čijeg izbora su se složili svi članovi komisije. Autori su odabrani u odnosu na celokupnost godišnjeg galerijskog programa, tj. na način da ravnomerno budu zastupljeni svi mediji, ali i aktuelna kretanja na sceni: Nataša Tepačević, Isidora Ilić i Boško Prostran bave se preispitivanjem kulturnog nasleđa u post-jugoslovenskom kontekstu; tokove u savremenoj srpskoj skultpuri zastupaju Ana Jurković; Milica Murgić; konceptualnu fotografiju sa referencama na Beograd predstaviće Vladan Sibinović; slikarstvo sa referencama na filmsko stvaralaštvo Ljiljana Šunjarević, nove medije projekat Miroslava Sretenovića; post-konceptualnu umetnost u trans-nacionalnom kontekstu Tanja Vujasinović, dok Nada Pleskonjic ispituje disciplinarne granice vizuelnih umetnosti tako što istražuje njihovu vezu sa filmom i teatrom.

Maja Ćirić, presedavajući saveta

Komentari