Konferencija YUropa i Šporet radionice

Organizacija: Kancelarija Tačka kulturnog kontakta i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije u saradnji sa  Fondom Roberto Cimeta i uz podršku  Ministarstva kulture Francuske

Kancelarija Tačka kulturnog kontakta Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije organizuje u Beogradu, 11. septembra 2013, u saradnji sa  Fondom Roberto Cimeta i uz podršku francuskog Ministarstva kulture – Balkansko-arapsku platformu za saradnju u KCB-u, pod nazivom: Otkrivanje skrivenih prolaza: stanje mobilnosti u kulturi između Balkana, Evrope i arapskih zemalja

 

 

 

Fond Roberto Cimeta predstavlja uticajnu međunarodnu organizaciju u oblasti kulture, koja pruža ekspertsku podršku razvoju evropsko-arapskih odnosa i lokalnim umetnicima koji rade u međunarodnim okvirima, kao i usluge spoljnog saradnika javnim upravama u oblasti međunarodne mobilnosti i strategija saradnje.  Fond Roberto Cimeta smatra da je veoma važno podržavati mreže i međunarodne projekte umetnika i kulturnih delatnika širom Balkana i arapskih zemalja, naročito zbog nedavnih nemira i previranja u tim regionima. U narednim mesecima, Fond će organizovati platforme za saradnju u Jugoistočnoj Evropi, kako bi se podstakla ne samo uobičajena saradnja između Balkana i zapadne Evrope, već i specifična evropsko-arapska razmena čiji je razvoj u začetku.

 

Svrha ovog panela je da se ispita trenutna situacija kada je reč o postojećoj ili nedostajućoj mobilnosti umetnika i kulturnih delatnika između balkanskog regiona i arapskih zemalja i da se predlože moguća rešenja. Ova platforma zamišljena ja kao razmena ideja, gde će se kroz diskusiju učesnika tražiti rešenja za postojeće probleme u kulturi, ali i prilika da se započnu mogući zajednički projekti koji bi nastali iz ovih susreta.

 

Nakon ovog panela, od 12. do 14. septembra 2013. u Domu omladine Beograda / DOB, Kancelarija Tačka kulturnog kontakta organizuje konferenciju i radionice podizanja kapaciteta kulturnog sektora pod nazivom Yuropa*, u saradnji sa Upravom za međunarodnu saradnju i fondove Evropske Unije Ministarstva kulture Hrvatske – Službom za kulturnu kontaktnu točku i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine – Kontakt tačkom za kulturu.

 

Na konferenciji YUropa okupićemo zainteresovane kulturne delatnike i brojne nezavisne eksperte, ali i druge partnere, kao što su EUNIC mreža, EU Info centar, Evropska kulturna fondacija, Sekretarijat za kulturu Grada Beograda, itd.

 

Konferencija će se baviti temama koje su u direktnoj vezi sa programom Kreativna Evropa, kao što su generalno podizanje kapaciteta, kreativne industrije, preduzetništvo, kulturna i medijska pismenost, razvoj publike, socijalna uključenost itd.

 

Predstavnici 5 različitih organizacija sektora kulture iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine/Republike Srpske i Srbije, dolaze u Beograd kako bi u razmeni s kolegama, kroz partnerske projekte i regionalne inicijative, pokazali pozitivan kulturni doprinos ekonomskom razvoju, socijalnoj inkluziji, rešavanju konflikata i interkulturalnom dijalogu, i kako bi stekli veštine neophodne za apliciranje na različite fondove i mehanizme finansiranja kao što je program Kreativna Evropa.

 

Radionice pod nazivom Šporet baviće se sticanjem neophodnih veština za koordinatore evropskih projekata: budžetiranje, računovodstvo, finansijski menadžment, fandrejzing, upravljanje projektima, izveštavanje, marketing i generalno podizanje kapaciteta za različite sektora (vizuelne, izvođačke umetnosti, izdavaštvo, kulturno nasleđe itd). Rezultat radionica biće određeni broj projektnih ideja i koncepata za Kreativnu Evropu, spremnih za dalje razrađivanje sa regionalnim i evropskim partnerima.

 

Konferencija je otvorena za učesnike iz celog regiona Zapadnog Balkana, uz obaveznu registraciju (office@ccp-serbia.org) zbog ograničenog broja učesnika.

 

Napomena:

* Naslov YUropa preuzet je iz knjige „YUropa: Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u post-jugoslovenskim društvima“, i koristi se uz saglasnost autora Tanje Petrović!

 

 

Program:

 

Sreda, 11. septembar

Kulturni Centar Beograda / KCB – Galerija ARTGET

Knez Mihailova 6

 

Balkansko-Arapska platforma za saradnju

Roberto Cimetta Fondacija i Kancelarija TKK uz podršku Ministarstva kulture i komunikacija Republike Francuske i Francuskog Instituta u Srbiji

 

14.00 – 19.00 Otkrivanje skrivenih prolaza: stanje mobilnosti u kulturi između Balkana, Evrope i arapskih zemalja

 

Pozdravna reč:

Angie Cotte, generalni sekretar RCF

Lola Joksimović, direktorka TKK

 

Uvodno obraćanje: Susret dva „različita” svetska kulturna regiona

 

Prof. Dr Milena Dragićević-Šešić, UNESKO katedra za kulturnu politiku i menadžmet/

Univerzitet umetnosti u Beogradu

 

Ferdinand Richard, predsednik, Roberto Cimetta Fondacije

 

Jean-Luc Goester, savetnik za kulturu i direktor, Francuski institut

 

Nicolaus Keller, direktor Austrijskog Kulturnog Foruma, predsednik EUNIC

 

Učesnici eksperti iz arapskih zemalja:

. ABI AZAR Lamia [Pozorište Zoukak] Bejrut, Liban

ACHOUR Lotfi, pozorišni reditelj, Tunis / Francuska

BOUDOU Karima, kustos [L’Appartment 22] Rabat, Maroko

EVAZZADEH Vahid, pozorišni reditelj [Goossun Art-illery] Iran / Danska

MARTHA Samar, direktorka [Art School] Palestina

SALEM Alma, menadžerka umetničkog programa [British Council] Bejrut, Liban

SALIH Kamel, direktor [Pop in Djerba] Tunis

SOLIMAN Abeer, spisateljica i menadžerka [Noon Foundation for Culture and Arts] Egipat

YAYINTAS Arzu, kustoskinja, Istanbul, Turska

 

Učesnici eksperti iz Srbije:

 

.DANILOVIĆ Vesna, menadžerka programa i član odbora direktora RCF

  [Kulturni centar Beograda – KCB] Beograd, Srbija

ĐORĐEVIĆ Bojan, direktor [Ring Ring festival] Beograd, Srbija

AMBROZIĆ Dragan, glavni urednik programa [Dom omladine Beograda] Beograd, Srbija

VODALOV Vladimir, menadžer [Exit festival] Novi Sad, Srbija

MOGOROVIĆ Miroslav, direktor [Film in Serbia] Beograd, Srbija

PETROVIĆ Rajko, umetnički direktor [Filmski festival Slobodna Zona] Beograd, Srbija

KNEŽEVIĆ Jelena, operativna direktorka [Bitef Teatar] Beograd, Srbija

KARAJOVIĆ Bojana, v.d. operativna direktorka [Malo pozorište „Duško Radović”]

   Beograd, Srbija

LALIĆ Ivan, menadžer [Mikser festival] Beograd, Srbija

ERIĆ Zoran, kustos [Muzej savremene umetnosti, Beograd – MSUB] Beograd, Srbija

VRAČAR Milan, predsednik [Asocijacija KulturaNova] Novi Sad, Srbija

MILOVIĆ Nataša, umetnička direktorka [Scena „Carina”] Beograd, Srbija

NOSOV Andrej, direktor [Heartefact Fondacija] Beograd, Srbija

 

16.45 – 18.00 Interaktivne sesije, zaključci i predlozi

18.00 – 19.00 Speed-dating sesija

 

Četvrtak, 12. septembar

Dom omladine Beograda / DOB – Sala Amerikana

Makedonska 22

 

09.30 – 10.00 Registracija učesnika

 

10.00 – 10.10 Zvanično obraćanje

Ministar, Ministarstvo kulture i informacija Republike Srbije

 

10.10 – 10.25 Kreativna genetika kulturne administracije

Katarina Živanović, sekretar, Sekretarijat za kulturu Grada Beograda

 

10.25 – 10.45 Kultura u međunarodnim odnosima – MORE EUROPE?

Gottfried Wagner, Specijalni izaslanik za međunarodne projekte u oblasti kulture i politike, Ministarstvo obrazovanja, umetnosti i kulture, Beč, Austrija

 

10.45 – 11.00 Putevi i čuvari kapija

Ferdinand Richard, predsednik, Fondacija Roberto Cimetta

 

11.00 – 12.45 Šta smo naučili i kako možemo da sarađujemo

Moderator: Lola Joksimović, direktorka TKK

Nina Trifunović, predstavnica klastera stranih centara EUNIC, Beograd, Srbija •

Bojana Matić, menadžerka programa, Art Angle – Balkans Arts and Culture Fund (ECF),

Sarajevo, BiH • Dea Vidović, direktorka fondacije Kultura Nova, Zagreb, Hrvatska •

Jasminka Keser, načelnica odjela fonda Impuls, Ministarstvo poduzetništva, Zagreb, Hrvatska

 

14.00 – 14.45 Medijska pismenost – kome to zapravo treba?

Studija slučaja Quindo: eksperimentalna medijska platforma za igranje i učenje

Tom Christiaens, koordinator, HOWEST/ Fakultet Univerziteta u Gentu, Kortrijk

 

15.00 – 15.45 Stogodišnjica Prvog svetskog rata u Belgiji

Ratni turizam u poljima Flandrije 1914–2014 –tanka linija između sećanja i eksploatacije

Bregt Vermeulen, koordinator odeljenja za međunarodnu saradnju, HOWEST / Fakultet Univerziteta u Gentu, Kortrijk

 

 

Petak, 13. septembar

Dom omladine Beograda / DOB – Klub i Tribinska sala

Makedonska 22

 

10.00 – 12.30 Radionica Šporet (Klub DOB, Yuropa regionalna rupa)

Peđa Cvetičanin, direktor, Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope

 

10.00 – 12.30 Radionica Šporet (Tribinska sala, radna grupa)

Geoffrey Brown, direktor EUCLID

 

13.30 – 16.00 Radionica Šporet (Klub DOB, Yuropa regionalna rupa)

Geoffrey Brown, direktor EUCLID

 

13.30 – 16.00 Radionica Šporet (Tribinska sala, radna grupa)

Peđa Cvetičanin, direktor, Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope

 

Subota, 14. septembar

Dom omladine Beograda / DOB – Sala Amerikana

Makedonska 22

 

11.00 – 13.30 KREATIVNA EVROPA – CREATIVE EUROPE 2014–2020

Prezentacija projektnih ideja svih učesnika Šporet radionica

 

 

Komentari