Regionalna konferencija Koordinatora Američkih kutaka u Beogradu

Američka ambasada u Beogradu organizuje regionalnu konferenciju za Koordinatore Američkih kutaka iz 5 zemalja: Albanije, Bosne, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Konferencija se održava u Beogradu, od 7. do 9.08. i na njoj će ucestvovati 26 Kooridnatora, kao i gosti iz Vašingtona. Ideja je da se razmene iskustva i podele ideje o najuspešnijim programima Kutaka.

Inovativno korišćnje novih tehnologija u programima Kutaka, programi za mlade, interaktivne sesije, Skype programi sa Amerikom, gosti-predavači iz Srbije (kao što je direktorka Gradske biblioteke u Beogradu), zajednički programi i jačanje regionalne saradnje – samo su neki delovi programa Konferencije. Grupa od trideset učesnika Konferencije će posetiti i Dom omladine (domaćina Američkog kutka u Beogradu), Narodnu biblioteku Srbije, ali i turističke znamenitosti Beograda (uključujući i krstarenje rekama).

Komentari