PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE UTORKOM

Besplatno Psihološko savetovaliste Doma omladine Beograda do daljeg nastavlja sa radom putem interneta. Ukoliko imate potrebu da razgovarate sa psihologom, posebno u svetlu aktuelne situacije, ukoliko osećate uznemirenost, paniku ili potištenost, kontaktirajte našeg psihologa Jadranku Radovanović.

 

Savetovalište radi u sledećim terminima:
Ponedeljak od 15:30 do 18:30
Utorak  od 9:30 do 12:30
Četvrtak od 14:30 do 17:30
   
U naznačeno vreme možete da se javite na Skajp adresu: jadranka.radovanovic50
Psiholog vam je dostupan non-stop i putem telefona, sms poruka i mejla:
mob. +381 64 39 25 300

VIŠE INFORMACIJA O RADU PSIHOLOŠKOG SAVETOVALIŠTVA ZA MLADE DOMA OMLADINE BEOGRADA MOŽETE PROČITATI OVDE.

*******************************

JADRANKA  RADOVANOVIĆ

RADNA BIOGRAFIJA

Završila Filozofski fakultet u Beogradu, grupa za psihologiju, smer-klinička i dečija psihologija 1980.g;
Edukaciju iz geštalt terapije pohađala od 1991 do 1996.g kod prof. Mladena Kostića;
Edukaciju za primenu programa psihosocijalne podrške u prevenciji poremećaja ponašanja i bolesti zavisnosti kod dece i adolescenata u grupnom radu sa njima i njihovim roditeljima, organizovane od strane nadleznih ustanova pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i sporta;
Edukaciju u odgovarajućim institucijama u Oslu, Norveska, u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja u porodici 1986.god;

Dugogodišnje iskustvo u radu sa razvojnim problemima  dece osnovnoškolskog uzrasta, puberteta i adolescencije.
Dugogodisnje iskustvo u savetodavnom, edukativnom, dijagnostickom i psihoterapijskom radu sa     porodicama, parovima i pojedincima.
Dugogodisnje iskustvo u radu sa decom i ženama zrtvama porodičnog nasilja;

Zaposlena u osnovnoj školi “Jovan Dučić”, kao stručni saradnik od 1985.god;
U Savetovalištu za mlade pri Domu omladine Beograda radi od septembra 1996.god;
U Savetovalištu protiv nasilja u porodici radila 1997-1999. sa decom i ženama žrtvama nasilja.

Ima objavljene stručne radove na temu zlostavljanja i zanemarivanja dece, problema usamljenosti kod mladih,na teme iz oblasti školskog sistema i prevencije agresivnog ponašanja kod mladih.
Učestvovala sa referatima, organizovala okrugle stolove na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima psihologa i viktimologa.

Gostovala na radiju i televiziji u brojnim emisijama, dala brojne intervjue za časopise i dnevne listove.

Član je Drustva psihologa Srbije i Viktimološkog društva Srbije.
Kroz svoj rad zalaže se za dečija i ljudska prava i protivnik je svake diskriminacije.

Kontakt:
mob:064/ 39 25 300
E-mail: jadranka.psiholog@gmail.com

Komentari