Predstava: UNUTRAŠNJA SVETLA//INNER LIGHTS

U okviru programa OFF TEATAR PONEDELJKOM  
Produkcija: PATOS Smederevo. Režija: Vladislav Nešić. Dizajn zvuka: Ljuban Ninković. Hor EQUILIBRIUM.
Trajanje: 35 minuta. Svako izvođenje (19, 20 i 21 čas) je za 25 ljudi.  Cena ulaznice 300 dinara.
 
“Iz nas će možda jednom isijati unutrašnje svetlo,a tada nam druga svetla neće biti potrebna.” J.V. Gete

PREDSTAVA KOJU NIKO NEĆE VIDETI!
 
Pozorište kao medij se u velikoj meri oslanja na sva naša čula. Putem njih gledalac prima različite poruke i signale sa scene, a glumci nastoje da stvore emociju koja će premostiti jaz između imaginarnog sveta scene i onog realnog koji se nalazi na ”sigurnoj” distanci, među središtima publike. Predstava ”Unutrašnja svetla” ruši nekoliko standarda. Posmatrač postaje deo scene i aktivan je učesnik svega što se odvija na njoj. Posmatrač postaje glavni glumac u predstavi koja se odvija oko njega i ”samo” za njega. Pored ove barijere, ruši se još jedna bitna teatarska dogma. Posmatrač koristi sva čula sem jednog, čula vida. ”Unitrašnja svetla” pretvaraju ovaj ”hendikep” u prednost, a posmatrač predstavu ”posmatra” kroz sva ostala čula. Ovu izuzetno interaktivnu predstavu potpisuje Vladislav Nešić, koji kroz rad sa slepim osobama došao do materijala koji se pretvorio u eksperimentalno putovanje na sceni. Nesvakidašnji koncept pruža po prvi put mogućnost slepim i slabovidim osobama da u potpunosti uživaju u jednom pozorišnom komadu, a osobe koje vide su kao publika izjednačene time što svi mose poveze preko očiju tokom 35 minuta. Zbog svog specifičnog karaktera predstava se izvodi samo za 24 posetioca, i izvodi se 3 puta u vremenskom intervali od 3 sata. U predstavi učestvuje 14 glumaca i 15 horskih pevača.
 
Omladinsko pozorište PATOS je osnovano 1986. godine. Skraćenica PATOS označava Pokretni alternativni teatar omladine Smederevo: Pokretni – uvek prilagodljivi datim scenskim uslovima; Alternativni – naši koncepti lebde između klasike, moderne i eksperimenta; Teatar – medij kroz koji delujemo; Omladine – zato što smo „uvek mladi”; Smederevo – jer odatle potičemo;
 
Osnivači ovog pozorišta su Branislav B. Čubrilović – Čubi (1951-2005) i Vladislav Nešić. PATOS je nastao kao socijalna potreba grupe mladih ljudi da se okupljaju i iskazuju kroz pozorište. PATOS nije konvencionalan i komercijalan teatar. U svom repertoaru ima i dela koja su čista klasika, ali svaka predstava u osnovi nosi eksperiment i malu pozorišnu revoluciju.
 
PATOS okuplja mlade pozorišne praktičare (profesionalne glumce, studente umetnosti i druge mlade ljude, ali i tinejdžere) oko istraživačkih i eksperimentalnih pozorišnih projekata, koje često realizuje u saradnji ili partnerstvu s profesionalnim pozorištima i umetničkim udruženjima i grupama u zemlji i inostranstvu. PATOS je jedina trupa u Smederevu koja se permanentno bavi scenskim umetnostima. Potvrda je došla u vidu mnogih nagrada, kako na domaćim, tako i na internacionalnim festivalima. Pozorište je aktivno uključeno u domaće i internacionalne projekte u oblasti umetnosti, kulture i obrazovanja. PATOS organizuje dramske radionice preko cele godine i ima više svojih produkcija u toku sezone.
 
Od 2000. godine PATOS intenzivno neguje partnerstva i saradnju sa srodnim teatarskim trupama u zemlji i inostranstvu sa kojima realizuje razmene, koprodukcije, prezentacije metodologija i umetničkih rezultata. Svojim delovanjem PATOS predstavlja mesto okupljanja za savremenu i istraživačku umetnost u Smederevu i njemu gravitirajući region. Sledbenik sveukupnog godišnjeg rada članova PATOS-a  jeste organizacija, realizacija i promocija anualnog međunarodnog multimedijalnog festivala PATOSoffIRANjE. Poseban deo Festivala je projekat Saveta Evrope, Živa biblioteka, koja osnažuje ljude da se izbore sa svojim predrasudama i stereotipima i koji promoviše društveno uključivanje marginalizovanih grupa. PATOS je ostvario saradnju sa mnogim eminentnim stručnjacima iz oblasti teatra: Orasio Salinas (Meksiko), Salvatore Tramaćere (Italija), Goran Završnik (Slovenija), Saša Rakef (Enlgeska/Slovenija), dr Marina Milivojević-Mađarev (Srbija), mr Sunčica Milosavljević (Srbija), Alban Varet (Francuska), Urban Belina (Slovenija), Novica Bogdanović (Bosna i Hercegovina), Tatjana Spasova (Bugarska), Aleksandra Gronovska (Poljska), Silvija Traversi (Italija), Marko Baljani (Italija), Saša Olsberg (Danska)… Članovi PATOS-a konstantno usavršavaju svoje kompetencije na polju teatra. Do sada, kao gostujući glumci, članovi PATOS-a su sticali nova znanja u okviru profesionalnih pozorišta u Austriji, Sloveniji, Italiji, Francuskoj… PATOS i njegovi članovi formiraju jako jezgro i predstavljaju kičmeni stub urbane kulture u Smederevu, koja predstavlja osnovu za rad i pomeranja kulturnih kriterijuma u budućnosti.

Komentari