Predstava: NAMĆOR

SAV PRIHOD OD PRODATIH ULAZNICA BIĆE UPLAĆEN U HUMANITARNE SVRHE, ZA UGROŽENE U KATASTROFALNIM POPLAVAMA.

Cena ulaznice: 200 dinara, uz đačku knjižicu u prodaji 100 ulaznica po ceni od 100 dinara.

Po Menandrovoj komediji, u prevodu Vladete Jankovića, predstavu realizuju studenti Filozofskog fakulteta.
Adaptacija i režija: Gordan Maričić. Korežija i izbor muzike: Nataša Pavlović.

Produkcija: Jelena Todorović
Igraju: Stefan Geić, Aleksandar Anđelović, Isidora Tolić, Nikola Golubović, Marija Vještić, Ivena Zečević, Miloš Milić-Radišević, Marija Gmitrović, Nastasija Čičić, Aleksandar Dunjić.

 
Ova adaptacija jedine u celosti sačuvane drame najčuvenijeg pisca novoatičke komedije donosi na scenu jednostavnost jezika, zapleta i scenskih rešenja iz koje izvire nepatvorena komika. Rasterećena političke satire i društvenog promišljanja, komedija ”Namćor” obrađuje večne teme koje, propuštene kroz prizmu svakodnevice, postaju bliže i prepoznatljivije današnjem gledaocu. Stalni sukob mladalačkog ljubavanog zanesenjaštva i strogosti onog prekaljenog životnog doba koje svoja razočaranja i nepoverenje naziva mudrošću i neumoljivo nameće svemu i svima, razrešava se u optimističkom tonu kada se i stari namćor uveri da ljubav, bila ona romantična ili prosto čovekoljubna, pobeđuje sve.

Menandar je glavni predstavnik novoatičke komedije koja je, preko rimskih komediografa Plauta i Terenicija, odredila put modernom evropskom žanru. Rođen u Atini sredinom četvrtog veka p.n.e, Menandar je napisao preko stotinu komedija ali za života nije uživao onu slavu koju će mu kasnija recepcija njegovih dela doneti. Zahvaljujući kosmopolitskom duhu i novim, prisnijim pogledima na čoveka, teme i struktura ove komedije uticale su na rodonačelnike modernog komediografskog žanra, Šekspira i Molijera, a preko njih i na poznije i savremene stvaraoce.

Za duga vremena prilazeći antičkoj dramskoj zaostavštini čas strogo filološki, čas sa književno-teorijskih polazišta, profesori i studenti Odeljenja za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu poželeli su da stupe u intimniji odnos sa ovim najuticanijim nasleđem što ga je klasična antika ostavila evropskoj kuturi u amanet. Dramsku sekciju Odeljenja za klasične nauke pokrenuli su školske 2013/2014. godine profesori i nastavnici Odeljenja, Gordan Maričić, Sandra Šćepanović i Jelena Todorović sa željom da podsete buduću publiku na svevremenost ove žive baštine koje kao da se naše doba prinudno razbaštinilo.

Komentari