PREDSTAVA FORUM TEATRA “U MOM INTERESU“

Organizacija: Centar za pozitivan razvoj dece i omladine i Dom omladine Beograda. Ulaz je slobodan!

Ti misliš da me poznaješ! Moje ime, moj karakter, moje navike, moju budućnost posmatraš kroz mesto na kome živim. Ono što me je na ovo mesto dovelo mogu da prihvatim i prevaziđem… možeš li i ti? Ja
gledam šta ću biti, ti gledaš šta sam sada. Ja jesam „domac“… ali sam i više od toga.

Deca koja odrastaju u domovima za decu bez roditeljskog staranja su možda na margini društva, ali nisu na margini vašeg vidnog polja. Uvek ih, gotovo bez greške uočite, a vaša reakcija zavisi od vaših ličnih uverenja i vašeg iskustva. Da li na vaš odnos prema njima utiče njihovo poreklo i životne prilike? Da li vas to ljuti, plaši ili ste ravnodušni? Da li ih poznajete? Kako oni na to gledaju, saznajte u predstavi forum teatra koju su pripremili za vas. Pogledajte stvari iz drugog ugla. Upoznajte ih kakvi jesu, šta žele, umeju i znaju. Pomozite im da nađu pravi put u lavirintu života.

Predstavu forum teatra „U mom interesu“ izvode deca bez roditeljskog staranja iz tri doma pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Beograd: „Jovan Jovanović Zmaj“, „Moša Pijade“ i „Drinka Pavlović“, uz pomoć volontera Centra za pozitivan razvoj dece i omladine.

Predstava je zasnovana na ličnim pričama dece i prikazuje njihovu svakodnevnicu u uslovima domskog smeštaja, njihove teškoće u vršnjačkim odnosima, njihov doživljaj sopstvene slike u društvu i njihovo razumevanje onoga što ih čeka po izlasku iz domske zaštite. Ovo je priča o unutrašnjim i spoljašnjim preprekama sa kojima se deca suočavaju, a publika ima jedinstvenu priliku da im pruži. Predstava se izvodi u okviru projekta „Upoznaj me – forum predstava dece bez roditeljskog staranja“ koji je podržan od strane Trag fondacije i Ministarstva za kulturu Republike Srbije, a koji sprovodi Centar za pozitivan razvoj dece i omladine – CEPORA.

Komentari