Predstava: “Velika avantura čovečanstva”

Nova predstava POD Teatra sa učenicima Treće beogradske gimnazije!
Projekat ”Druga tačka pogleda” je umetničko edukativni projekat POD Teatra u III beogradskoj gimnaziji. Sa decom radimo procesno, što znači, da su svi ”materijali” njihove lične priče, razmišljanja, pitanja, koja nastaju kroz čitanje, gledanje, slušanje, raznih dela umetnosti nemačke kulture.

Na kraju svake školske godine, imamo predstavu, koja se izvodi na nemačkom jeziku. Svrha pokretanja ovakvog projekta je korišćenje Teatra kao didaktičkog sredstva i metoda koji omogućava učenicima usvajanje kreativnog jezika, tehnika i komunikacionih principa Teatra, stvarajući u isto vreme posebno plodno polje za usvajanje ne – uobičajenih metoda učenja i produbljivanja tema od posebnog interesa sa ljudskog i naučnog stanovišta. Na ovaj način Teatar postaje direktno sredstvo Ličnog Razvoja mladog čoveka, dajući mu ujedno mogućnost praktičnog, aktivnog otkrivanja i življenja smisla, duha i duše jednog jezika. Za realizovanje ovog projekta, veliku zahvalnost dugujemo direktorki III gimnazije Dragani Vasić.

Nova predstava, radnog naslova ’’Velika avantura čovečanstva’’ je nastala produbljivanjem tema Limita, Vrednosti, Slobode, Evolucije i iz procesa rada na poetici Brehta, Wendersa, Pine Bausch…

DOBRODOŠLI!

Komentari