Drama “KISEONIK” Ivana Viripaeva

Premijera 16. juna u 20h, prva repriza 17. juna u 20h. Ulaznice se prodaju samo za prvu reprizu 17. juna po ceni od 600 dinara!

Drama Kiseonik Ivana Viripaeva, kroz deset kompozicija, analizira pitanja: ljubavi, dobrote, mržnje, vere,  nasilja, seksualnosti, opsednutosti novcem, terorizma, politike i demokratije u postmodernim i posttranzicionim društvima danas.

„Kiseonik“ je zapravo poetsko delo koje akumulira bes, nade, emocije i razmišljanja čitave jedne  generacije istočnoblokovsih, tranzicionih tinejdžera koji su od tada odrasli i nastavili da žive u divljem kapitalizmu, koji je bio rezultat te tranzicije. I ono sa njima komunicira, a ponekad, u njuhovo ime, pamfletski progovara parole na sceni. Inscenacija drame „Kiseonik“ predstavlja nesvakidašnju fuziju različitih oblika vizuelne umetnosti,  scenskog i muzičkog stvaralaštva. Pored dva glumca u predstavi učestvuje i kompozitorka muzike, istovremeno i izvođač muzike i perfiormer na sceni. Njena interpretacija preuzima mesto lika u u celokupnom scenskom događanju. Još jedan meta-lik predstave čini video rad od kojeg je sačinjena digitalna scenografija ove predstave. Video, takođe izvođen uživo, transcendira i samu ulogu građenja prostora i u interakciji sa glumcima i muzikom  postaje ravnopravni činilac predstave.  Drama predstave se ne nalazi samo u scenskoj igri i izvodjenju već i u odnosu svih ovih elemenata.

 

Prevod drame: Novica Antić
Reditelj: Ivan Baletić
Dramaturg: Jelena Paligorić
Kompozitor, izvođač: Manja Ristić
Video i vizuelni efekti: Stevan Lung
Kostimograf: Magdalena Klašnja
Igraju: Jelena Ilić i Vlada Aleksić

Komentari