Od večeras izložba „Moj, tvoj, naš svet“ u DOB-u

Izložba radova koji su učestvovali na takmičenju stripa pod nazivom “Moj, tvoj, naš svet”, a čiji su tvorci deca i mladi iz Nemačke škole Beograd, škole stripa “Đorđe Lobačev”, “Tehnoarta” i Centra za integraciju mladih (CIM), održaće se od 10. do 19. juna u Informacionom centru Evropske Unije (u holu Doma omladine Beograda). Takmičenje je pokrenuo Centar za kulturnu akciju “OKO NAS”, a projekat je od samog početka bio fokusiran na procese razmišljanja i stvaranja, dok je najbolji rezultat bio u drugom planu.

Osnovna misao je bila da se za vreme takmičenja mladi suoče sa svojim svetom  i svetom drugih. Tema „Moj, tvoj, naš svet“ je izabrana kao lajt motiv.

 

Izložbu će 10. juna u 18h, otvoriti Jasna Augusten, presednica Centra za kulturnu akciju “OKO NAS”; Luca Kadar u ime delegacije EU; Snežana Radočaj, direktorka Hemofarm Fondacije  i Inge Erler, predstavnica delegacije iz nemačke ambasade .              

 

„Strip je prihvaćen kod mladih, popularan u svim uzrastima, na jednostavan ali izražajan način, prikazuje najrazličitije sadržaje, a istovremeno podstiče na diskusiju i razmenu mišljenja, pa smo se iz tog razloga odlučili da pristupimo interkulturnom razumevanju kroz njega. Učesnicima je učešće, s jedne strane, trebalo da bude zabavno i da ih inspiriše, a sa druge strane, da bude izazov da samostalno razviju određenu ideju, koju potom, mogu da iskažu i obrazlože. Kao pomoć poslužila su im 3 pitanja: Kako si došao/došla na ideju? Šta želiš time da izraziš? Šta znači za tebe „Moj, tvoj, naš svet“?  Odgovor na ta pitanja mladi su predali zajedno sa svojim radovima”, objašnjavaja Jasna Augusten, presednica Centra za kulturnu akciju “OKO NAS”.

 

U okviru pripremnog dana, Radmila Gošovic i Branislava Pokrajac, facilitatorke za interkulturne programe, su održale ‘’interkulturnu radionicu’’, koja je za mnoge učesnike predstavljala potpuno novo iskustvo.

 

„Na početku su samo malobrojni mogli da zamisle šta se krije iza pojma interkulturalnost. Kroz igru, postignut je brzo cilj te radionice: mladi su podstaknuti na razmišljanje o tome koliko kultura iz koje pojedinac potiče utiče na njegovo razmišljanje, na njegova osećanja i postupke. Spremnost i sposobnost da se izgrade međusobno razumevanje, prihvatanje i poštovanje su od osnovnog značaja za suživot različitih kultura”, kaže Jasna Augusten.

 

Mladi koji su učestvovali u projektu su različitog uzrasta, obrazovanja, potiču iz različitih kulturnih krugova i imaju različitu društvenu pozadinu. Među njima skoro da nije bilo dodirnih tačaka pre početka projekta.

 

„Učesnici su se međusobno upoznavali u okviru pripremnog dana i razmenili prve utiske. Na nedeljnim susretima, u školi stripa “Đorde Lobačev”, su učili o razvijanju scenarija, bavili se gestikom i mimikom i bili u kontaktu sa umetnicima. Najvažniji aspekt tih susreta  je zasigurno bio i zajednički rad na istoj temi, kroz koju je interkulturno učenje bilo prirodno. Zbližili su se, pomagali jedni drugima i razmenjivali ideje oko različitih segmenata na njihovim radovima, ali i diskutovali o svakodnevici. Time je postignut i osnovni cilj projekta: mladi su se upoznavali sa iskustvima, načinom života i socijalnim okruženjem drugih i tako istovremeno učili da ih prihvataju”, ističe g-đa Augusten.

 

Radionice su trajale četiri meseca, a radove su ocenjivala dva nezavisna žirija: stručni, umetnički i interkulturni žiri, koji se sastoji od članova projekta i publika preko socijalne mreže fejsbuk. Svi radovi će putem izložbe biti prikazani široj publici, što ima za cilj da se ojača osećaj pripadanja zajednici, ali i nagradi učešće svakog pojedinca.

 

„Deca bi trebalo već u vrtićima i školama da stiču interkulturne kompetencije, da nauče da prihvataju razlike i da različitost kultura vide kao bogatstvo. To što ne poznajemo „drugu stranu“ često izaziva strah i odbojnost. Smatramo da je veoma važan lični susreti među ljudima koji pripadaju različitim kulturama. Na taj način se steknu iskustva i emocije koje pomažu da prevaziđemo predrasude. U globalizovanom svetu  kulturna raznolikost je  velika šansa za dalji razvoj i napredak”, dodaje presednica Centra za kulturnu akciju “OKO NAS”.

 

Publika će tokom izložbe biti u prilici da vidi 32 autentična rada od kojih je svaki za sebe priča o tome kako mladi ljudi vide svoj svet, svet drugih i naš zajednički svet. Teme koje se javljaju u radovima jesu ljubav, razumevanje, obrazovanje, tolerancija, zaštita prirode, ponašanje, bogatstvo razlikosti. Svaki rad sadrži i opis autora kako je dobio ideju, šta hoće da izrazi svojim delom i šta za njega znači „Moj, tvoj, naš svet“. Svaki rad je jedan novi svet.

 

“OKO NAS” je neprofitabilna organizacija osnovana 2011. godine u Beogradu s ciljem da se iniciraju i realizuju projekti na polju interkulturnog dijaloga, boljeg razumevanja i delovanja ljudi različitih kultura u raznim oblastima života. Osnivači Udruženja su žene sa „Balkan-Background“-a, koje su, živeći  i radeći u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Srbiji, same praktikovale interkulturni dijalog i tako stekle potrebno znanje za interkulturnu kompetentnost. Rad Udruženja je bez političke, religiozne ili neke druge povezanosti i bazira se na pravilnom shvatanju različitosti i istovetnosti kultura u duhu poštovanja i tolerancije.

Komentari