Međunarodni simpozijum: “UMETNIK IZVOĐAČKIH UMETNOSTI – od uloge pobunjenika do uloge zvezde u svetu poznatih”

Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i Univerzitet umetnosti biće domaćini ovog međunarodnog simpozijuma, koji će biti organizovan u Domu omladine. Inicijator simpozijuma je Studio-Laboratorija izvođačkih umetnosti, FDU. 

Predsedavajući simpozijuma je prof. Ivana Vujić, a članovi programskog odbora su prof. dr Ljiljana Mrkić Popović, Rektor Univerziteta umetnosti, mr Zoran Popović, red. prof. i Dekan FDU, prof dr Milena Dragićević-Šešić (FDU), prof. dr Milija Gluhović (Univerzitet u Vorviku) i prof. dr Ivan Medenica (FDU).

Među učesnicima biće: prof. dr Janelle G. Reinelt (Warwick University), prof. dr Milija Gluhović (Warwick University), prof. dr Silvija Jestrović (Warwick University), prof. dr Tim White (Warwick University), prof. dr Nina Kiraly (Budapest University), prof. dr Kati Rottger (Amsterdam University), prof. dr Alexander Jackob (Amsterdam University), prof. Martin Gruber (Ernst Busch University, Berlin), dr Susanne Goesse, Ira Ratej (MGL Ljubljana), kao i drugi umetnici i stručnjaci iz Srbije i inostranstva.

Kao uvodno događanje Simpozijuma u četvrtak, 8. novembra 2012. biće održan i panel PERFORMANS  /I/  SEĆANJA na kome će rezultate istraživanja izložiti istraživači na projektu Identitet i sećanje: transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija (Srbija 1989-2014) koji finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku RS (178012).

Nekoliko reči o skupu  (program naučnog skupa sa tematskom konkretizacijom)

Istraživanje glumca neodvojivo je od njegove veze sa publikom, kako u dramskom tako i u postdramskom pozorištu. Kao što je dramski tekst promenjen i postoji kao živi pozorišni tekst, a ne više dramski pozorišni tekst, tako i dramsku napetost zamenjuje telesna napetost.

Glumac alternativnog pozorišta, performer, izvođač predstavljao je nosioca promene kao i novog polja estetskog. I glumac i gledalac su uvek autentično svedočanstvo vremena. U vremenu globalizacije i izoštrene ekonomske krize, kada se umetničko delo promatra kao roba i vrednuje tržišnim zakonima, tragamo za alternativnim izvorima. Ali šta i kuda, ako su i ovi alternativni izvori pod medijskim pritiskom izmenili svoj sopstveni smisao?

Brukov prazni prostor zamenio je previše puni prostor. Ko je danas vidljiv u društvenoj sferi? Kakav je prostor današnjeg izvođača – da li se on prikazuje ne kroz sebe, već kroz prikaz drugih o njemu?
Da li je današnji gledalac, konzument zaboravio da bude učesnik?
Da li je moguć prostor učestvovanja u globalizmu ili je sve konzumacija?
Da li je moguć via negativa od medijske zvezde ka alternativnom pobunjeniku?
Da li će društvena zvezda uzvratiti udarac medijima koji su je stvorili?
Da li će društvena zvezda uspeti da pobedi globalizam? Da li će konzument postati učesnik?
Kako zaustaviti globalni konzumerski kanibalizam?

Molim Vas da uzmete u obzir da će simpozijum (sve prezentacije i diskusije) biti održan na engleskom jeziku.
Za dodatne informacije o prisustvovanju simpozijumu molimo Vas da se obratite na mail studiolabfdu@gmail.com.
Simpozijum će biti održan tokom dva dana (9. i 10. novembar) u više sesija od 9.30-16h. Precizan raspored biće objavljen između 3. i 5. novembra.

Komentari