Tribina: “Revolucija u XXI veku: Omladina i studenti u borbi za bolji svet”

Tema: Uloga omladine i studenata u borbama za društvene promene
Organizuje:  Marks21

Govornici: Studenti, aktivisti iz organizacije Marks21

Komentari