KONKURS GALERIJE DOMA OMLADINE BEOGRADA ZA IZLAGANJE U 2014. GODINI

KONKURS JE ZATVOREN!

Galerija Doma omladine Beograda raspisuje konkurs za izlaganje u 2014. godini (49. sezona). Konkurs je otvoren od 05. juna do 06. jula 2013. godine. Konkurs je otvoren za samostalne umetnike, izlagače i kustoske izložbe-projekte, učesnika do 40 godina iz zemlje i inostranstva. Konačnu odluku o izabranim projektima za izlaganje u Galeriji donosi Savet Galerije DOB.

Poželjno je da prijave budu u elektronskom formatu. E-mail adresa Galerije DOB-a je: galerijakonkurs2013@domomladine.org ili dobinfo@domomladine.org

U slučaju da učesnik na konkursu nije u mogućnosti da prijavu na konkurs uputi u elektronskoj formi, konkursni materijal na CD/u može uputiti poštom na adresu: Dom omladine Beograda, Makedonska 22/IV, sa naznakom: ZA KONKURS GALERIJE, ili doneti lično u redakciju DOB-a, Makedonska 22, IV sprat, svakog radnog dana od 10:00 do 15:00 časova.

Učesnici na konkursu u naslovu e-maila navode svoje ime i prezime i naziv izložbe/projekta sa kojim konkurišu. Projekt izložbe se ne može naknadno menjati od  trenutka kada je projekt izabran.  

Prijava u elektronskoj formi treba da sadrži:

1.Tekstualni fajl (word doc) sa osnovnim podacima o izlagaču (ime i prezime, adresa, e-mail, telefon), biografijom i kratkom informacijom o dosadašnjem radu ( do 2000 karaktera računajući i razmake).

2. Prezentaciju radova, opis njihove postavke i tehničku specifikaciju (do 3000 karaktera). Vizuelna prezentacija radova podrazumeva: reprodukcije slika, crteža, skica projekata, instalacije, kadrove iz videa…; do 10 reprodukcija sa naslovom, tehnikom, trajanjem i godinom nastanka, i linkove na dodatne zvučne, video i internet prezentacije. Poželjno je da fajl prezentacije bude u PDF formatu* koji ne treba da prelazi 800kb.
*Da bi ste napravili PDF dokument veličine do 800kb važno je da vaš vizuelni materijal ima sledeće karakteristike: format – JPG, 1024 x 768 pixela (ili duža strana 1024 pxl), rezolucija – 72 dpi, image options: file size – 5 medium. Naziv PDF dokumenta treba da bude ”ime_prezime umetnika/ce.pdf” (npr. petra_petrovic.pdf).

3. Predlog dodatnih programa (ukoliko ih planirate) tokom trajanja vaše izložbe – u vidu razgovora o izloženim radovima, javnog vođenja kroz izložbu ( do 3000 karaktera).

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu informisati putem telefona 011/ 3220 – 127 ili maila galerijakonkurs2013@domomladine.org.

Rezultati konkursa biće saopšteni najkasnije do kraja septembra 2013. godine.

Učesnici na konkursu mogu preuzeti konkursne materijale od trenutka objavljivanja rezultata, a najkasnije do 15. oktobra 2013. godine. Nakon tog roka Galerija DOB-a ne preuzima odgovornost za konkursne materijale.

Konkursni materijal učesnika koji dobiju termin za izlaganje u Galeriji Doma omladine Beograda u 2014. godine ostaje u Domu omladine sve do realizacije izložbe.

Uslovi izlaganja  i obaveze izlagača definišu  se naknadno, ugovorom.

Komentari