43. BEMUS – NOVA GENERACIJA EVROPSKIH KOMPOZITORA

Posvete Francu Listu // Lidija Bizjak, klavir
Koncert u okviru projekta MuSMA (Music Masters on Air) – Evropske asocijacije festivala. Ulaz je slobodan!

Beogradske premijere

Žoao Godio: Arson
Božidar Obradinović: Poštar Cheval samostalno pobeđuje vreme
Tomas Smetrins: On the Nature of Program Music
Nana Forte: A broken car
Vit Zuhar:  Knots  for piano
List: Sonata ha mol

Komentari