MusMA na BEMUS-u

MuSMA (Music Masters on Air)  – kompozitorska radionica
Slobodan ulaz!

MusMA na BEMUS-u
KONCERT I KREATIVNI ATELJE  
Koncert i kreativna radionica posvećeni novoj generaciji kompozitora relizuju se u okviru međunarodnog projekta MusMA  (Music Masters on Air) – European Broadcasting Festival, jedinog međunarodnog projekata koji istovremeno okuplja i povezuje festivale, kompozitore, izvođače i evropske radio stanice – članice EBU. BEMUS se sa zadovoljstvo priključio porodici koju čini ukupno deset festivala – članova EFA (Evropske asocijacije festivala) koji kreiraju i rade na ovom izuzetno atraktivnom projektu. Osnova ideja MusMA projekta, je saradnja festivala na afirmisanju savremene muzike, iniciranju nastanka novih dela i promociji muzike mladih autora. Povodom obeležavanja 200 godina od rođenja Franca Lista, ovogodišnja tema porudžbine festivala je Liszt & Landscape; u pitanju su, dakle, klavirse kompozicije inspirisane stvaralaštvom velikog kompozitora i posebno njegovim odnosom prema prirodi i čovekovom okruženju. Pijanistkinja Lidija Bizjak će na resitalu u nedelju 23. oktobra, u Sali Amerikana Doma omladine, sa početkom u 12.00 sati, izvesti beogradske premijere novonastalih dela 5 kompozitora koji učestvuju u MusMA projektu: Žoao Godinjo – Arson, Božidar Obradinović – Poštar Ševal samostalno pobeđuje vreme,Tomas Smetrins – On the Nature of Program Music, Nana Forte – A broken car, Vit Zuhar – Knots  for piano, kao i Listovu Sonatu u ha molu. Sva ova dela premijerno su izvedena u okviru Velikog MusMA ateljea na Festivalu u Granadi krajem juna meseca.
Kao sastavni deo ovog jedinstvenog projekta biće održana i kreativna radionica u kojoj će učestvovati kompozitori Nana Forte, Božidar Obradinović, Tomas Smetrins i pijanistkinja Lidija Bizjak. Pored prezentacije kompozitora, na radionici će se razgovarati o izvođačkom aspektu i saradnji autora  sa izvođačima u kreiranju, tumačanju i prezentaciji novog dela kao i inspirativna interaktivna diskusija učesnika radionice sa mladim kompozitorima, muzikolozima i izvođačima.
Ovom događaju prisustvovaće i Izalin Klejs, glavni koordinator MusMA projekta i predstavnica Festvala Flanders, kao i koordinator projekta u ime BEMUS-a, Vesna Kabiljo, odgovorna urednica u Jugokoncertu.

Kreativna radionica će se održati u Sali Amerikana Doma omladine (Beograd, Makedonska 22) 23. oktobra, od 15.00 do 19.00.

Zainteresovani polaznici treba da pošalju svoju prijavu mejlom  bemus@jugokoncert.rs , najkasnije do 10. oktobra. U prijavi je potrebno navesti:  Ime i prezime, godinu rođenja, podatke o školovanju (fakultet, godina, profesori), mobilni telefon i e-mail adresu.  
Učešće na radionici je besplatno.
Kandidati izvan Beogradan sami snose troškove svog puta i boravka.

Komentari