JAVNA NABAVKA: Usluga štampanja materijala za potrebe programa Doma omladine Beograda

Dom omladine Beograda objavljuje javni poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke usluga štampanja materijala za potrebe programa DOB-a (br. nabavke 1.2.1./2017). U prilogu možete preuzeti javni poziv za podnošenje ponuda kao i predmetnu konkursnu dokumentaciju.

POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Komentari