Vesna Mićović: “SADRŽAJ I FORMA”

Značenje izložbe “Sadržaj i forma” u velikoj meri zavisi od posmatrača. Ako fotografiju razumemo kao metaforu onda je ove slike moguće čitati kao eseje ili ih videti samo kao naslove tih eseja. Na fotografijama se pojavljuju različita mesta i njihova fotografska reprezentacija.

Smatrala sam da samo reprezentacija izabranih mesta nije dovoljno privlačna a to je neminovno vodilo ka tome da su na ovim fotografijama sem pejzaža morali da se pojave i ljudi.  Naziv  izložbe “Sadržaj i forma” takođe upućuje a nadam se i da motivise različita razumevanja i tumačenja ovih fotografskih slika.” (Vesna Mićović)

Vesna Mićović se fotografijom bavi kao savremenom umetničkom praksom iz pozicije umetnika, kustosa i profesora. Diplomirala je fotografiju na Akademiji umetnosti 2000 g. u klasi prof. Milana Aleksića. Predaje fotografiju na Novoj akademiji umetnosti.

Radno vreme: Utorak-subota, 12 – 21:00; nedeljom, 12:00 – 18:00;
Ponedeljkom Galerija ne radi.

Komentari