Predrag Damjanović: “PANDORA’S BOX WAS BLUE”

Zidni crtež, mural, kao i grafiti, stencili i zidne poruke,  najčešće su radovi motivisani potrebom onog ko ih stvara, da se društveno angažuje, ukaže na svoje stavove ili  stavove grupe koje zastupa, ili su komplikovani narativi koji izražavaju razne društvene promene, pokrete, socijalne nepravde ili kolektivne ideje.

“U istoriji umetnosti možda su najreprezentativniji primeri  Meksičkog zidnog slikarstva 20.veka, a da ne govorim o recentnim prizorima na zidovima širom sveta, jednom globalnom fenomenu uličnih i javnih radova koji sve više i preciznije osvajaju svoj stil, način i teme izražavanja. Ja sam u tom smislu pronašao pristup kako da svoje tehničke i izražajne, likovne mogućnosti, prikažem u javnom prostoru. Polazište mog rada je “mali crtež”, likovni medij, koji  je najčešće  najintimniji, naj spontaniji i najneposredniji zapis autora o svojim razmišljanjima, osećanjima i stavovima. Projekat je zasnovan na ideji da stavove o sebi i društvu, koji su ispoljeni kroz spontani  likovni izraz “malog crteža”,  prevedem u monumentalne uploads/images/Pandoras-Box-Was-Blue-3.jpgdimenzije i time skrenem pažnju na širi društveni kontekst mog pristupa.” (Predrag Damjanović)

Predrag Damjanović
Rođen 30.oktobra 1975.godine u Beogradu. Magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, 2010. godine, na odseku slikarstvo.

Radno vreme: Utorak-subota, 12 – 21:00; nedeljom, 12:00 – 18:00;
Ponedeljkom Galerija ne radi

Komentari