Ana Knežević: FROM THE LIMBIC DEPTHS

Limbički sistem podrazumeva emocije, ponašanje i memoriju. On ima veze uglavnom sa emocijama i ponašanjem, ali je u velikoj meri vezan i za memoriju. FROM THE LIMBIC DEPTHS  predstavlja seriju slika (ulja na platnu) koja su nastala 2010. godine u potrazi za prostornom esencijom.

Ova serija slika je pokušaj transcendencije “plave”, pronalaženje mogućeg dodira zvuka i tišine kao dva važna iskustva u životu , suptilnim građenjem i pažljivim uodnosavanjem povrsina boje i praznine koju čine   dijagrami i posebnom koncentracijom na linije dodira kao mesta preseka/susreta koje nagoveštavaju prodor zvuka u tišinu plave . Nazivom izložbe autorka pokušava da skrene pažnju na polaznu tačku u procesu stvaranja slika.
Spuštanjem u emocionalno/misaone dubine otkrivaju se nove linije / preseci i mogućnosti.

Ana Knežević
Rođena 1976. u Beogradu. Diplomirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2002. Studirala slikarstvo na Massachusetts College of Art u Bostonu 2003/04. Samostalne     izložbe i projekti : 2010 ‘Raison d’etre’ Galerija HAOS, Beograd / 2009 ‘Linije želje, Galerija Nadežda Petrović, Čačak / 2009 ‘Infra-Thin’, Festival nauke, ENS, Pariz, Francuska / 2009 ‘Glasnik svetlosti’, Belville, Univerzijada, Beograd / 2007 ‘Zvuk svetla’, Galerija Beograd, assets/Uploads/Ana-Knezevic-Diptih-ljubicast.jpgBeograd / 2007 ‘Ukrštanja’ , u okviru manifestacije ‘Dani Beograda’, Beograd / 2006 ‘Radio Light 487796′ Cluster, povodom 150 godina od rodjenja Nikole Tesle, Trg Republike, Beogard / 2005 ‘Ozvučena praznina’, Planetarijum, Beograd (BELEF 2005) / 2003 ‘Sounded vision’, Galerija Patricia Doran, Massachusetts College of Art, Boston, Sjedinjene Američke Države / 2002 ‘ ®evolucija’, Galerija Zavoda za   proučavanje kulturnog razvitka, Beograd / 2000 ‘Pre igre’, Galerija SKC, Beograd.

Nagrade: II nagrada na konkursu Sekretarijata za kulturu gradske skupštine za koncept i idejno rešenje manifestacionog programa “Dana Beograda”, 2007, II nagrada za crtez iz Fonda ‘ Vladimir Veličkovic za 2009.

Izložba traje do 06. marta 2011.
Radno vreme: utorak-subota 12:00 – 21:00; nedeljom 12:00 – 18:00
Ponedeljkom Galerija ne radi!


Komentari