SOFT CONTROL: EEG ČITAČI

Stručno vođenje kroz izložbu SAMOODRŽIVI Stevana Kojića
Kroz izložbu vodi: Dr Milena Čukić, elektroinženjer i doktor neuronauka
Naš mozak je neverovatno složen sistem fantastičnih mogućnosti čiju aktivnost možemo pratiti na osnovu električnih signala koje možemo meriti encefalografom. Tako na osnovu pretežno dominantnih frekvencija u signalu možemo da zaključimo, na primer čime se mozak bavi, šta procesira, da li smo pospani ili se plašimo, i smisljamo nešto…

Istovremeno, mi smo prosto potopljeni u mešavinu elektromagnetnih talasa iz različitih izvora: od elektromagnetnog smoga do radio signala koji dopiru iz udaljenih galaksija. Srećom, priroda se pobrinula da imamo dobre filtere, tako da svesno možemo dešifrovati samo deo te elektromagnetne supe po kojoj plivamo.

dr Milena Čukić je elektroinženjer i doktor neuronauka, više od decenije se bavi magnetnom stimulacijom mozga i biofizičkim mehanizmima koje tako otkrivamo, a sve u pokušaju da razumemo kako naš mozak kao jedan izuzetno kompleksan sistem neverovatnih sposobnosi i kapaciteta funkcioniše.

Ova izložba deo je projekta Soft Control. Projekat je ostvaren uz podršku Evropske komisije.

Pokrovitelji projekta: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Skupština grada Beograda. Pridruženi partner u oblasti tehnologije: RCUB – Računarski centar Univerziteta u Beogradu. Zahvaljujemo se na saradnji Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

Komentari