Izložba VERTICAL PAINTING Slobodana Vidovića

Za jedne posete Sarajevu pre nekoliko godina, u čudesnom Čarlama depou Jusufa Hadžifejzovića u Skenderiji, u gotovo nepreglednom mnoštvu umetničkih dela i izvanumetničkih predmeta, zatekle su me slike meni tada nepoznatog autora za koje sam pomislio da bi im jednako tako odgovarajuće mesto moglo da bude i na čistim zidovima „bele kocke“ nekog za savremenu umetnost visoko specijalizovanog galerijskog prostora. 

Potom sam saznao da su to slike Slobodana Vidovića, jednog od aktera dinamične savremene banjalučke umetničke scene i učesnika niza izložbi u njegovoj sredini i u regionu, među kojima su poslednje zajednička sa Vesom Soviljem  u Novom mestu 2013. i grupna aktuelne umetnosti Bosne i Hercegovine pod nazivom Dekodiranja na Cetinju 2014, a njegova sadašnja izložba u Galeriji Doma omladine u Beogradu kao da je potvrda te moje nekadašnje slutnje.

 

U krajnjoj raznolikosti savremene umetnosti, kada se učestalo raspravlja o mogućnostima slike i slikarstva u epohi prevage masovnih medija i njihove primene u umetničke svrhe, evo mladog umetnika koji ustraje da veruje u sliku izvedenu rukom na platnu, a da se on zbog toga ne oseća manje verodostojnim pripadnikom današnjeg vremena u kojemu kao umetnik deluje. Opstanak slikarstva naravno da niti danas nije nepovratno ugrožen, ali pri tome ostaje pitanje kako misliti i raditi manuelnu sliku u većinskoj okolini tehnički proizvedenih pokretnih i statičnih umetničkih predstava? Moguće je, dakle, sliku i dalje raditi rukom na platnu pod uslovom da ona postane dokazom slikareve refleksije o tome šta može da bude i jeste specifični govor slike koja u sebi čuva spoznaje o velikim istorijskim iskustvima modernog slikarstva, kao što su materijalnost boje i organizacija njenih nanosa na podlozi, format slikovnog polja, postavka slike u izlagačkom prostoru, njeno vizuelno i telesno dejstvo na posmatrače, pri čemu i upravo zbog toga slika zadržava svoj znakovni potencijal i ostaje nosilac sopstvenog značenja slike kao autonomnog umetničkog objekta, a da stoga ne mora da se  odnosi ni na šta izvan samog jezika slike i medija slikarstva. Ovaj slikar veruje upravo u takve  i danas vitalne mogućnosti  slike i slikarstva, svakom svojom slikom i njihovom zajedničkom celinom u izlagačkoj postavci tu svoju veru iznosi na videlo.

Ješa Denegri

 

IZLOŽBA JE REALIZOVANA UZ PODRŠKU MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE


Slobodan Vidović rođen je 22.02.1974.god u Bosanskoj Gradiški. Osnovnu i srednju školu završio je u Banjoj Luci. Diplomirao je na Akademiji umjetnosti u Banjaluci  2002. godine u klasi profesora Ratka Lalića, odsek slikarstvo.  Dobitnik je Aprilske nagrade grada Banjaluka mladima 2005. godine i prve nagrade Studenata BIH u Sarajevu 2000. godine (Galerija Mak, u organizaciji MKCK).

Predsednik je Udruženja Likovnih umjetnika Republike Srpske ULURS od 2007. do 2009.

Učesnik je više rezidencijalnih projekata u zemlji i inostranstvu.

Završio je postdiplomske studije na Akademiji umjetnosti u Banjaluci, оdsek slikarstvo, u klasi profesora Vese Sovilja 2014. godine.

Živi i radi u Banjaluci. Zaposlen u Kulturnom centru Banski dvor.

 

SAMOSTALNE IZLOŽBE :

2014. Galerija Doma omladine Beograda / u toku

2013. Kulturni Centar Janez Trdina, Novo Mesto / Slovenija

2011. CE KA CHARLAMA, K.S.C. Skenderija, Sarajevo; Gallery 96 Prijedor

 

2009. Galerija 73, Beograd

Banski dvor-kulturni centar, Veliki izložbeni salon,

Banjaluka

City hall, Chicago, USA

 

2008. Barrington , Illinois, USA

Hilligoss Galleries, Chicago, Illinois, USA

 

2007. Barrington , Illinois, USA

City hall, Chicago, USA

 

2006. Мuzej Savremene umjetnosti Republike Srpske, Banjaluka

Hilligoss Galleries, Chicago, Illinois, USA

Studio of Long Grove, Illinois Chicago

 

2005. Galerija IPC, Sarajevo

Galerija Doma kulture Laktaši

2004. Kulturni centar Banski dvor Banjaluka

Zavičajni muzej Novi Grad

 

 

КОLEKTIVNE IZLOŽBE :

 

2012. Rezidencijalni projekat  “Cite International des Arts” – Pariz, Francuska

 

2011. Umag, Marin galerija- Hrvatska ,  Umjetnici Banjaluke

 

2010. Chicago Artist Month, office of Cook Country. Chicago, USA

Akademija Umjetnosti Banjaluka

 

2009. Udruženje Likovnih umjetnika Republike Srpske ULURS, revijalna izložba, Мuzej Savremene umjetnosti Banjaluka

 

2007. Internacionalni art simpozijum , Galerie Saint-Jacques, Saint Quentin, France

 

2006. Continental breakfast, МSURS, Banjaluka

Аrt Коlonija Таmaris, Kulturni centar Banski dvor Banjaluka

Salon mladih, Galerija Milenko Atanacković, Bijeljina

 

2005. Izložba povodom 30. Univerziteta u Banjoj Luci,

Aкаdemija umjetnosti Banjaluka.

 

2004. The Ivano Project, Muzej 25 maj Beograd

The Ivano Project, Novi Sad

Коlonija Šestić, Kulturni centar Banski dvor, Banjaluka

 

2003. La Communaute Artistuque La Citadelle, Аmbasada SCG, Pariz

Dvije decenije kolonije Bardača, GLURS Banjaluka,

Mostar, Trebinje.

 

2002. Internacionalni bijenalni festival portreta , Тuzla

 

2001. Internacionalno bijenale minijatue,

Gornji Milanovac, Srbija

Коlonija Krupa na Vrbasu, Galerija Dragaš, Banjaluka

 

2000. Galerija Mak, Sarajevo

 

 

 

 

Komentari