Izložba SUBVERTISING 1.0

Izložba Dalibora Marinovića SUBVERTISING 1.0 posvećena je kontroli komunikacije i distribucije koje drže ovakve poruke nedostupnim širokim masama. Taj problem se ne tiče posebno dizajna jer za njegovo prikazivanje nije potreban novac, tehnologija i specifičan prostor. Publika će imati jedinstvenu priliku da pogleda veliku retrospektivu parodije na logotipe velikih svetskih kompanija. Kao pojava od posebnog značaja unutar izložbe istaknuta je srpska industrija koja će biti predstavljena kroz svoje logotipe.


Dalibor Marinović
: Rođen, živi i radi u Beogradu. Studirao dva fakulteta (Pravni i FDU) i jedan zavšio. Radi u Partizanovoj marketinškoj agenciji. Autor je termina “subverzija advertajzinga”. Subverzija advertajzinga, kao i svaka subverzija u širem smislu, odraz je materijalnih i duhovnih društvenih tenzija i sukoba i pokušaj dovođenja u pitanje autoriteta postojećih institucija ili sistema vrednosti.

Komentari