Izložba: Inter/Akcija 2017.

Učesnici su studenti Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu: Lazar Zagrađanin, Jelena Pantelić, Milica Ristić, Valentina Vladisavljević, Kristina Janjić, Nina Puhar, Marija Nikolić
& studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za Istoriju umetnosti: Marijana Vaščić, Katarina Simeunović, Mira Luković, Teodora Merdanović, Lav Mrenović.

Koordinatori projekta: Biljana Đurđević, Olivera Parlić, Ana Bogdanović, Katarina Kostandinović i Dušan Savić.

Izložba „Inter/Akcija 2017“ nastavak je projekta „Inkubator: Inter/Akcija 2016.“  i bavi se direktnom saradnjom studenata Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i Odeljenja istorije umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u  Beogradu.

Ovakav vid povezivanja studenata tokom studija omogućava da kroz koordinisanje od strane predavača i institucije Doma omladine Beograda razviju svoje veštine prezentacije umetničkog dela, razumevanja trenutka u kome njihova dela nastaju i kao konačan cilj plasiranja svojih ideja kroz izlagačku delatnost. Prva aktivnost u pripremi izložbe „Inter/Akcija 2017.“ izvedena je tokom juna gde su studenti FLU imali prilike da prezentuju svoje radove sa godišnje izložbe na fakultetu i naprave uži izbor studenata koji će izlagati.

Izložba “Inter/akcija” predstavlja rezultat saradnje studentkinja i studenata Fakulteta likovnih umetnosti i Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta proistekle iz potrebe za intenziviranjem dijaloga između mladih profesionalaca koji stupaju u polje umetnosti. Nastala kroz upoznavanje, diskusije i razmenu interesovanja o savremenoj umetnosti i iskustava specifičnih za obrazovne sisteme pomenutih institucija, izložba je koncipirana kao presek stanja aktuelnih i međusobno raznovrsnih istraživanja studentkinja i studenata Fakulteta likovnih umetnosti. Izložbu će pratiti i katalog koji će biti promovisan tokom trajanja izložbe, a koji su koncipirale studentkinje istorije umetnosti.

 

Ideja o pokretanju projekta Inkubator: Inter/Akcija nastala je 2015. godine, a prva realizacija desila se 2016. godine.

Nakon nekoliko decenija saradnje Doma omladine Beograda sa  Fakultetom likovnih umetnosti, kroz organizovanje  tradicionalne studentske izložbe crteža  i skulptura malog formata, uredništvo Doma omladine Beograda došlo je na ideju da osnaži vezu sa studentima ovog umetničkog fakulteta, ali i da je osveži učešćem studenata istorije umetnosti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Projekat Inkubator: Inter/Akcija  izveden je 2016. godine  uz podršku  Ministarstva kulture i informisanja koje je na osnovu konkursa opredelilo sredstva namenjena njegovoj realizaciji. Na taj način je pružena prilika budućim profesionalcima u kulturi da stvaraju radove i organizuju  izložbu u Galeriji Doma omladine Beograda rasterećeni brige o finansijskom aspektu projekta.

Organizovane su radionice na kojima su se studenti oba fakulteta upoznavali  sa delima domaćih savremnih umetnika, organizovana su i predavnja o kustoskim praksama koje su obeležile savremeno stvaralaštvo, a kao rezultat održana je izložba u Galeriji Doma omladine Beograda, na kojoj su učesnici Inkubatora: Inter/Akcija 2016. imali prezentaciju svojih umetničkih dela.

 

Projekat vode: Olivera Parlić, docent na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Biljana Đurđević, docent na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Ana Bogdanović, naučni istraživač saradnik na odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dušan Savić, urednik likovnog programa Doma omladine Beograda.

 

Emisija Kritika na delu o izložbi Inter/akcija 2016:

https://youtu.be/PWMWMdmY1aQ

 

Galerija Doma omladine Beograda

Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;

nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

 

https://youtu.be/F2Cbn8lkFSQ

https://youtu.be/AnrwCRGKHcI

Komentari