[INTERVJU] Milica Krstić, umetnica: “Bavljenje umetnošću uvek polazi sa nekog ličnog mesta”

U Galeriji Doma omladine Beograda do 10. decembra traje izložba Milice Krstić pod nazivom „Momenti plutanja“. Približava nam se kraj godine i dok nam se potura pretpraznična potrošačka „euforija“, u izlagačkom prostoru Doma omladine možete da otplovite i uhvatite deo večnosti.

Milica Krstić, foto Nebojša Mićković

Milica Krstić nam svojim višeslojnim kolorističkim skulpturama otkriva deo svojih umetničkih potencijala, dok se drugi realizuju u sferama muzičkog stvaralaštva. Posredi je umetnica koja sa različitih strana pristupa procesima stvaranja, otvorena za eksperiment i drugačija viđenja, ali ne gubeći vezu sa autentičnim i instinktivnim.

Nežne, fluidne forme, toplih nijansi vode u igru asocijacija oblika i pojava organskog porekla, kreirajući, pre svega, ambijentalni narativ za slobodni i oslobađajući misaoni i energetski tok. Radovi nose u sebi fizička svojstva nežnosti i elemente neke dečje razigranosti, iskrenosti i neposrednosti.

U stvaralaštvu Milice Krstić ima mnogo potencijala kojem ćemo, nadamo se, svedočiti kroz dalju razradu početnih ideja i savladavanje većih formata.

Foto Nebojša Mićković

Bavljenje umetnošću Vam omogućava?

Milica Krstić: Bavljenje umetnošću uvek polazi sa nekog ličnog mesta. Potrebom da se razume, izrazi, komunicira, i na kraju obogati ljudsko iskustvo. Koristeći se različitim oblicima umetnosti i medijumima, dakle kroz raznovrsnost u pristupu i načinu komunikacije, ono mi daje veliku slobodu u traganju za sobom i sopstvenim izrazom.

Foto Nebojša Mićković

Šta je za Vas smisao?

Milica Krstić: Mislim da je to neka naša lična istina, nešto za čim tragamo čitavog života. Nalazimo ga, gubimo, ali u toj potrazi sve vreme idemo i vraćamo se na isto mesto, plutamo u toj našoj istini koja je stalno i svuda prisutna, ali koje smo svesni samo na trenutke i u obrisima.

Foto Nebojša Mićković

Šta su najveće vrednosti ljudskog bića?

Milica Krstić: Svako ljudsko biće je veoma kompleksno i nosi u sebi mnogo različitih boja. Možda je najveća vrednost ljudskog bića njegova sposobnost da oseti i razume i to sa određenom namerom materijalizuje na najrazličitije načine kroz sve što radi. Uz manje plemenite namere ta kreacija može da poprimi teške i destruktivne oblike. Verujem da je jedna od najvećih vrednosti ljudskog bića iskrena, neposredna i razigrana kreativnost koju po prirodi svi imamo u sebi i koja ima sposobnost da oplemenjuje.

Foto Nebojša Mićković

U životu i umetnosti Vam je važno?

Milica Krstić: U životu i umetnosti su mi važni pokret i konstantna promena.

 

Komentari